จงรักษาทรัพย์สินด้วยการการจ่ายซะกาต จงรักษาอาการป่วยด้วยการซอดะเกาะฮฺ

ADMIN

จงรักษาทรัพย์สินด้วยการการจ่ายซะกาต จงรักษาอาการป่วยด้วยการซอดะเกาะฮฺ

จาก ฮะซัน (รฏ) เล่าว่า ท่านร่อซู้ล (ซล) กล่าว่า “จงรักษาทรัพย์ด้วย ซะกาต และจงรักษาอาการป่วยไข้ด้วยการซอดะเกาะฮ์ และจงเผชิญกับเกลียวคลื่นแห่งภัยต่างๆ ด้วยการขอดุอา และการนอบน้อมต่ออัลลอฮฺตาอาลา”

บันทึกโดยอบูดาวูด อัฏฏ็อบรอนี บัยฮะกี และบุคคลอื่นๆ

คำว่า (ฮัศซินู) หมายถึง จงนำตัวเองเข้าไปอยู่ในกำแพงทั้งสี่ด้านของป้อมปราการ กล่าวคือ มนุษย์จะได้รับความปลอดภัยจากภัยทุกด้าน ด้วยการนั่งอยู่ในป้อมปราการฉันใด การจ่ายซะกาต ก็ทำให้ทรัพย์สินได้รับความปลอดภัย ดุจเก็บรักษาไว้ในป้อมปราการฉันนั้น

ในหะดีษหนึ่งมีระบุว่า ในขณะที่ท่านร่อซู้ล(ซล) กำลังนั่งที่ฮะตีม(ภายในหินโค้ง) ของกะอฺบะฮฺ อยู่นั้น มีผู้หนึ่งได้เล่าถึงคนหนึ่งที่ทรัพย์สินได้ถูกคลื่นซัดกระหน่ำจนเสียหายในทะเล ท่านร่อซู้ล(ซล) จึงกล่าวขึ้นว่า “ความเสียหายท่เกิดขึ้นกับทพรัย์สินไม่ว่าบนบกหรือในทะเล ล้วนเป็นผลของการไม่จ่ายซะกาต ทั้งสิ้น จงปกป้องทรัพย์สินด้วยการจ่าย ซะกาต และรักษาอาการป่วย ด้วยการซอดะเกาฮ์ และจงขจัดภัยพิบัติต่างๆ ด้วยการขอดุอา การขอดุอา มีประสิทธิภาพในการขจัดภัยพิบัติที่เกิดขึ้น สามารถเจริญรุ่งเรืองขึ้น จะประทานคุณสมบัติของการยับยั้งจากบาป และความเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางให้กับพวกเขา ครั้นเมื่อทรงต้องการทำลายชนชาติหนึ่ง จะทรงทำให้คนในหมู่เขามีคุณลักษณะของการฉ้อโกง

คุณค่าซอดาเกาะห์/260

okmuslim.com

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook