การบริจาคให้ญาติใกล้ชิดที่เดือดร้อนเป็นการบริจาคที่ดีที่สุด

ADMIN

การบริจาคหรือเศาะดะเกาะฮฺที่ดีที่สุด

ท่านอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ ได้กล่าวว่า…

“การบริจาคที่ดีที่สุด คือ ที่(ท่าน)ยังจำเป็นต้องใช้มันอยู่ และจงเริ่มให้กับผู้ที่อยู่ในการดูแลก่อน” บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺ

และท่านอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุได้กล่าวว่า…

“ชายคนหนึ่งมาหาท่านเราะสูลุลลอฮฺ แล้วกล่าวว่า “โอ้ ท่านเราะสูลุลลอฮฺ การบริจาคใดได้ผลบุญมากที่สุด?” ท่านกล่าวตอบว่า “การที่ท่านบริจาคขณะที่ท่านยังมีสุขภาพดี ยังเสียดายเงิน กลัวจน และปรารถนาความร่ำรวย แต่ท่านก็(ยอมบริจาคไป)ไม่เพิกเฉยรอจนเมื่อ(ความตาย)ถึงลูกกระเดือก ค่อยกล่าวว่า คนนี้ให้เท่านี้ คนนั้นให้เท่านั้น และแน่นอนมันย่อมเป็นของคนนั้นจริง”” บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺ

และท่านซัลมาน บินอามิร เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุได้กล่าวว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ กล่าวว่า…

“การบริจาคแก่คนจน เป็นการบริจาค(เพียงอย่างเดียว) และการบริจาคแก่ผู้มีเครือญาติ ได้ 2 (อย่าง) คือเป็นการบริจาค และเป็นการเชื่อมสัมพันธ์เครือญาติ” บันทึกโดยอะห์มัด

อธิบาย

การบริจาคหรือเศาะดะเกาะฮฺเป็นความดีงามทั้งหมด และที่ดีที่สุด คือ(บริจาค)ทั้งที่ท่านยังจำเป็นต้องใช้มันอยู่ และในขณะที่ท่านมีสุขภาพดี ไม่ใช่ตอนที่ท่านจะตายแล้ว และการบริจาคให้ผู้เป็นเครือญาติที่ยากจนดีกว่าให้คนอื่นๆ เพราะการบริจาคให้ผู้เป็นญาตินั้นได้ทั้งการบริจาค และได้ทั้งการเชื่อมสัมพันธ์เครือญาติด้วย

ประโยชน์ที่ได้รับ

การบริจาคให้ญาติที่เดือดร้อนมีความประเสริฐมากกว่าให้กับคนอื่น
การบริจาคที่ดีที่สุดคือ การบริจาคในสภาพที่คนเรายังแข็งแรง ยังปรารถนาให้มีอายุยืนยาว และยังกลัวจน
ที่มา : ดร.รอชิด บิน หุเสน อัล-อับดุลกะรีม และแปลโดย สะอัด วารีย์
www.halalthailand.com