ดุอาอฺขอความอดทน (ซอบัร)

ADMIN

ดุอาอฺขอความอดทน (ซอบัร)

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

คำอ่าน : ร็อบบะนา อัฟริฆฺ อะลัยนา ศ็อบร็อน วะซับบิต อักดามะนา วันศุรฺนา อะลัลเกา มิลกาฟิรีน

ความหมาย: “โอ้พระเจ้าของพวกข้าพระองค์โปรดทรงประทานความอดทนให้แก่พวกข้าพระองค์ด้วยเถิด และโปรดทรงให้มั่นคง ซึ่งเท้าของข้าพระองค์ และโปรดทรงช่วยพวกข้าพระองค์ให้ชนะเหนือพวกปฏิเสธศรัทธาทั้งหลาย” (ซูเราะห์ อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 250)

คนที่มีความอดทน แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท

1. คนที่มีความอดทนและละเว้นจากการตามใจตนเองและละเว้นจากการทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง คนเหล่านี้ถูกเรียกว่า คนที่หันไปหาอัลลอฮฺ

2. คนที่พึงพอใจในสิ่งที่อัลลอฮฺทรงกำหนดแก่พวกเขา คนเหล่านี้อยู่ในระดับของผู้ยอมจำนนอย่างมีความสุข

3. คนที่ยึดมั่นในสิ่งที่อัลลอฮฺทรงสร้างไว้สำหรับเขา เช่น อุปสรรคและความยากลำบากต่างๆ คนเหล่านี้อยู่ในระดับของผู้ซื่อสัตย์และเป็นคนดีมีศีลธรรม

เคาะลีฟะฮฺอุมัร บินค็อฏฏ็อบ ได้แบ่งความอดทนเป็น 2 ประเภทคือ ความอดทนต่อเคราะห์กรรมและความอดทนเกี่ยวกับสิ่งที่อัลลอฮฺทรงห้าม และเขาถือว่าความอดทนประเภทที่สองดีกว่าประเภทแรก