6 อย่างที่ไม่อยู่ในการนินทา

ADMIN

การนินทาเป็นบาปใหญ่ที่ต้องหลีกห่าง
6 อย่างที่ไม่อยู่ในการนินทา

التظلُُّم اذ يجوز للمظلوم ان يتظلم للقاضي

1)การนำความไปร้องทุกข์ของผู้ที่ถูกอธรรมต่อผู้มีอำนาจ

الاستعانة علي تغيير منكر

2)การบ่อกเพื่อขอความช่วยเหลือในการเปลี่ยนแปลงสิ่งชั่วร้าย

الاستفتاء

3)การบอกเล่าเรื่องราวเพื่อขอคำชี้ขาด(การฟัตวา)จากผู้มีความรู้

طلب الاعانة في ازالة المنكر

4)การขอความช่วยเหลือเพื่อการกำจัดความชั่วร้าย

الفاجر والمجاهر بفسقة

5)การบ่อกตักเตือนคน ของผู้ผิดที่ทำความผิดอย่างเปิดเผยเป็นอาจิณให้รับรู้และระวัง

الاسماء لا غيبة فيها

6)การเรียกขานชื่อด้วยลักษณะเฉพาะของบุคคล เช่นคนหูหนวก ตาบอด ใบ้ เป็นต้น

…………

الذم ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر
ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الاعانة في ازالة المنكر

คือ 6 อย่าง ของการกล่าวร้ายที่ไม่จัดให้อยู่ในการนินทา

1). ผู้ที่ถูกกดขี่ถูกอธรรม

2). ผู้ที่แจ้งความร้องทุกข์ที่ได้รับความเสียหาย

3). ผู้ที่กล่าวตักเตือนยังผู้อื่นให้รับรู้และระวัง

4). ผู้ที่เปิดโปงความชั่วร้ายของคนชั่วที่ทำความชั่วแบบเปิดเผยและโจ่งแจ้ง

5). ผู้ที่บอกเล่าเพื่อขอคำชี้ขาด(ฟัตวา)

6). ผู้ที่บอกเล่าเพื่อขอความช่วยเหลือในการกำจัดความชั่วร้าย

Cr.Taraki