คนเจ้าเล่ห์ หลอกลวง คนตระหนี่ ทวงบุญคุณ จะไม่ได้เข้าสวรรค์

ADMIN

คนเจ้าเล่ห์ หลอกลวง คนตระหนี่ ทวงบุญคุณ จะไม่ได้เข้าสวรรค์

จาก อบูบักร์ อัศซิดดิก (รฎ.) เล่าว่า ท่านร่อซู้ล (ซล.) กล่าวว่า “คนเจ้าเล่ห์ หลอกลวง และคนตระหนี่ รวมทั้งคนทวงบุญคุณ จะไม่ได้เข้าสวรรค์” บันทึกโดย ติรมีซี เช่นเดียวกันในมิซกาตฯ

นักวิชาการกล่าวว่า ไม่ว่าใครก็ตามจะไม่ได้เข้าสวรรค์พร้อมกับคุณลักษณะดังกล่าว หากสมมุติว่า มุอฺมินบางคนมีคุณลักษณะดังกล่าวข้างตนอยู่ ลำดับแรกอัลลอฮุตะอาลา จะเตาฟิก(ดลใจ) ให้เขาได้เตาบะฮฺ(สำนึกผิด) ตั้งแต่ในดุนยานี้ มิเช่นนั้นก็จะต้องตกนรกก่อนแล้วจึงได้เข้าสวรรค์ หลังจากบริสุทธิ์จจากคุณลักษณะเหล่านี้แล้ว แต่การตกนรกไม่ว่จะเป็นเวลาสั้นเพียงใดก็ตาม ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ และง่ายๆ การถูกโยนลงในไฟของโลกนี้ชั่วครู่หนึ่งจะรู้สึกเป็นอย่างไร ทั้งที่เมื่อเทียบกับไฟในโลกหน้าแล้ว ไฟในโลกนี้เทียบไม่ได้เลย

ท่านร่อซู้ล (ซล) กล่าวว่า “ไฟในโลกนี้คือหนึ่งในเจ็ดสิบส่วนของไฟในโลกหน้า” ซอฮาบะฮฺจึงกล่าวว่า “โอ้ ท่านร่อซู้ล(ซล) ไฟของโลกนี้ก็มิใช่น้อยเลย เพียงนี้ก็พอแล้วที่จะสร้างความทรมาน” ท่านร่อซู้ล(ซล) กล่าวอีกว่า ไฟของโลกหน้ารุนแรงกว่าไฟของโลกนี้ถึงหกสิบเก้าเท่า” มีระบุในฮะดีษหนึ่งว่า ผู้ที่ถูกลงโทษเบาที่สุดในนรก คือผู้ที่สวมรองเท้าสองข้างจากไฟนรก ซึ่งทำให้สมองเดือน ประดุจหม้อที่กำลังเดือดบนเตา

ในอีกฮะดีษหนึ่งระบุว่า อัลลอฮุตะอาลาทรงสร้างสวรรค์ชั้น อัดนิ ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เอง จากนั้นทรงตบแต่งและประดับประดามัน แล้วจึงมีบัญชาแก่มวลมะลาอิกะฮ์ ให้ขุดคูคลอง และห้อยผลไม้ในนั้น ครั้นทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์ จึงประกาศิตว่า “สาบานด้วยเกียรติแห่งข้า ด้วยความเกรียงไกรแห่งข้า และด้วยความสูงส่งแห่งบัลลังก์อรัชของข้า จะไม่มีผู้ตระหนึ่คนใดได้เข้าในตัวเจ้า (กัลซุลอุมมาล ของอิมามอัลมุตตุกี)

คุณค่าซอดาเกาะห์:178

okmuslim.com