“ใครที่ยำเกรงอัลลอฮฺในที่ลับ.. เขาจะไม่ฝ่าฝืนพระองค์ในที่แจ้ง”

ADMIN

655838

ของโสมมอย่าเอามาโชว์

หะดีษ ท่านนบี ซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

ได้กล่าวว่า “จงห่างไกลจากสิ่งสกปรกโสมม

(สิ่งที่ผิดหลักการศาสนา)ทั้งหลายที่อัลลอฮฺ

ได้ห้ามไว้ และเมื่อผู้ใดได้กระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด

จากสิ่งที่ห้ามดังกล่าวก็จงปกปิดมันไว้

(เพราะอัลลอฮฺให้ปกปิดเรื่องนั้นมิให้ผู้อื่นรู้

ยกเว้นตัวเขาเอง)”

อะห์มัด

จากหะดีษบทนี้ท่านนบีสอนพวกเราว่า

อย่าได้ละเมิดคำสั่งใช้คำสั่งห้ามของอัลลอฮ.

อะไรที่พระองค์ห้ามย่อมเป็นสิ่งที่ดีสำหรับ

ชีวิตของเรา และสิ่งใดที่พระองค์ทรงสั่งใช้ให้ทำ

ก็ย่อมเป็นผลดีแก่เราเช่นกัน ถ้าเราฝ่าฝืนคำสั่ง

ใช้คำสั่งห้ามของพระองค์ ก็จงปกปิดอย่าได้เปิด

เผยให้ใครรู้(อัลลอฮ.ก็ทรงปกปิดบาปนั้นให้เช่นกัน)

แต่ให้เรารีบเตาบัตตัวโดยเร็วที่สุดน่ะครับ

ก็ฝากไว้ให้เราได้ทบทวนตัวเองกันบ่อยๆน่ะครับ

อินชาอัลลอฮ.

Cr.Triple F

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook