เปิดในปี2006 มัสยิดมะละกาถูกสร้างขึ้นบนเกาะใก้ลเมืองมะละกาทางตอนใต้ของกรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อระดับน้ำสูงขึ้นจะดูเหมือนว่ามัสยิดลอยอยู่ในมหาสมุทร งบประมาณการก่อสร้างประมาณ 10ล้านริงกิต หรือ 3,165,000 เหรียญสหรัฐ