มุสลิมะฮ์เอาผ้าผู้ชายมานุ่งละหมาดจะได้หรือไม่ ?

ADMIN

มุสลิมะฮ์เอาผ้าผู้ชายมานุ่งละหมาดจะได้หรือไม่ ?

ตอบ      สตรีมุสลิมแถบเอเชียเช่น คนไทย ชุดละหมาดมักจะใช้เป็นตะละกง ซึ่งมีสองท่อน ท่อนบนคลุมตั้งแต่ศีรษะจนคลุมปลายนิ้วมือ ส่วนท่อนล่างคลุมจากเอวถึงคลุมเท้าทั้งสอง ประเด็นก็คือ ท่อนล่างสตรีบางท่านก็นำโสร่งผู้ชายซึ่งมีความยาวกว่าโสร่งของผู้หญิงสามารถคลุมมิดส่วนล่างทั้งหมด ดังนั้น การใช้โสร่งของผู้ชายมาละหมาดก็ไม่น่าจะเป็นข้อต้องห้าม เพราะไม่ได้เป็นการแต่งกายธรรมดาที่ห้ามเลียนแบบการแต่งกายเพศตรงข้าม (วัลลอฮุอะอ์ลัม)

ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ

ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook