ก่อนเมี๊ยะอ์รอจท่านนบี (ซ.ล.) ละหมาดอย่างไร ?

ADMIN

ก่อนเมี๊ยะอ์รอจท่านนบี (ซ.ล.) ละหมาดอย่างไร ?

ตอบ      การละหมาดฟัรฎู 5 เวลา ถูกบัญญัติในค่ำเมี๊ยะอ์รอจก่อนการฮิจเราะห์ของท่านนบี (ซ.ล.) และก่อนจากนั้นมีรายงานว่า ท่านนบี (ซ.ล.) ได้มีการละหมาดมาแล้ว นักวิชาการบางกลุ่มบอกว่า ละหมาดก่อนเมี๊ยะอ์รอจมีสองเวลาคือ เวลาเช้า 2 รอกอัต และเย็นอีก 2 รอกอัต และบางท่านบอกว่า ท่านนบี (ซ.ล.) ละหมาดในยามดึก ส่วนวิธีการละหมาดดังกล่าวจะเหมือนหรือต่างกับการละหมาดหลังการละหมาดฟัรูฎูถูกบัญญัติ (การละหมาดปัจจุบัน) นั้น ไม่ทราบแน่ชัดเพราะไม่มีหลักฐานยืนยัน (วัลลอฮุอะอ์ลัม)

ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook