ชาย 5 คนจากอังกฤษ เดินจากมักกะฮ์ตามรอยท่านนบี ใช้เวลา 185 ชั่วโมงในการเดิน 547 กม.

ADMIN

WORLD : ชาย 5 คนจากอังกฤษได้เดินจากมักกะฮ์ไปยังมะดีนะฮ์ตามรอยของท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ตามเส้นทางฮิจเราะห์

พวกเขาใช้เวลา 185 ชั่วโมงในการเดิน 547 กม.

“การเดินตามรอยท่านนบี (ซ.ล.) เปรียบเสมือนการได้ใช้ชีวิตและเดินไปพร้อมกับท่าน เราได้เรียนรู้มากมายเกี่ยวกับท่าน และความรักที่เรามีต่อท่านได้เพิ่มขึ้นหลายเท่า” ราชิด อาลี กล่าว

23 มกราคม 66
Ilmfeed

#ขุนคมคำ

White news