มารู้จักชนเผ่า “ฮาซาร่า” ในอัฟกานิสถาน

ADMIN

#ชนเผ่าฮาซาร่าในอัฟกานิสถาน

ฮาซาร่า เป็นสามกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในอัฟกานิสถาน

พวกเขาส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในภูมิภาคฮาซาราจาต ทางตอนกลางของอัฟกานิสถาน

ภาษาฮาซาราพูดภาษาถิ่นของดารี – เปอร์เซีย ที่เรียกว่าฮาซารากี

และบางครั้งรูปแบบของพวกเขาก็สลับกับคำภาษาเตอร์ก และมองโกเลีย บางคำ

ส่วนใหญ่ของ ฮาซาร่า มีทั้งชีอะห์ และสุหนี่

จำนวนพวกเขาอยู่ระหว่าง 6 ถึง 7 ล้านคน

Chawkuay Dada

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook