มัสยิดโตเกียว คามิ แห่งญี่ปุ่น มอบใบรับรองการสำเร็จหลักสูตรการอ่านกุรอาน

ADMIN

WORLD : มัสยิดโตเกียว คามิ แห่งญี่ปุ่น มอบใบรับรองการสำเร็จหลักสูตรการอ่านกุรอาน (เริ่มต้น) ทั้งหญิงและชายประมาณ 30 คน พร้อมแสดงความยินดีกับทุกคนที่จบหลักสูตร
เมื่อ 28 กรกฎาคม 65

@diyanetjp @mralasjp #tokyocamii

#ขุนคมคำ

White news

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook