สตรีคนแรกได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยประธานสภาชูรอคือใคร

ADMIN

สตรีคนแรกได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยประธานสภาชูรอคือใคร

 

มารู้จัก ดร.ฮานาน อัล-อะฮ์มาดี หญิงคนแรกที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยประธานสภาชูรอของซาอุดีอาระเบียคือใคร…

ดร.ฮานาน บินตฺ อับดุลเราะฮ์มาน อัล-อะฮ์มาดี (Dr.Hanan al-Ahmadi) ได้รับการเลื่อนขั้นมาอยู่ในตำแหน่งสูงสุดอันดับที่ 3 ของสภาชูรอ แห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย โดยตำแหน่งใหม่ของเธอ คือ รองประธานสภาชูรอ อันดับ ที่ 3 ซึ่งสภาชูรอ เป็นองค์กรที่ปรึกษาของราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ตามพระราชกฤษฎีกาที่กษัตริย์ประกาศไว้

ปัจจุบัน ดร.ฮานาน นับเป็นสตรีชาวซาอุดิอาระเบียคนแรก ที่ครองตำแหน่งผู้นำในสภาชูรอ เธอเป็นนักวิชาการที่เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ และการจัดการสุขภาพ รวมทั้งเป็นหนึ่งในกลุ่มสตรีที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสภาชูรอซาอุดิอาระเบีย ตั้งแต่เริ่มตั้งเมื่อ 7 ปีที่ผ่านมา

ดร.ฮานาน เคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ด้านการบริหาร ของบริการสุขภาพที่สถาบันการบริหารรัฐกิจ เป็นสมาชิกของคณะกรรมการทรัสตีฟอรัมเศรษฐกิจริยาดฮ์ เป็นคณะบรรณาธิการวารสารรัฐประศาสนศาสตร์และสภาวิทยาศาสตร์ของสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ และเป็นสมาชิกคณะกรรมการสมาคมการจัดการแห่งซาอุดิอาระเบีย

เธอจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย คิง ซาอุด / ปริญญาโทด้านการบริหารบริการสุขภาพจากโรงเรียนสาธารณสุขและเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยทูเลน และปริญญาเอกด้านสาธารณสุข จากมหาวิทยาลัยพิตส์เบิร์ก

ที่มา: www.english.alarabiya.net

https://news.muslimthaipost.com/news/34591

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook