ซาฟียะฮ์ สาวเกาหลี เข้ารับอิสลามและทำงานเผยแพร่ในเกาหลี

ADMIN

MashaAllah

ฉันชื่อซาฟียะฮ์(ฉันชอบชื่อนี้) ฉันเป็นคนเกาหลีและตอนนี้ได้เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม.(อดีตฉันเป็นคริสเตียนที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม)… อัลลอฮ์คือชีวิตของฉัน… อัลลอฮ์คือจุดหมายปลายทางของฉัน…อิสลามคือศาสนาที่แท้จริงในโลกนี้ ฉันได้ใช้เวลาศึกษาเกี่ยวกับอิสลามอย่างมากมายและปัจจุบันฉันยังคงทำงานเกี่ยวกับการเผยแพร่อิสลามในเกาหลี(ที่มัสยิดกลางกรุงโซล) … แท้จริง พระเยซูไม่ใช่พระเจ้า พระองค์ทรงเป็นผู้ส่งสารของอัลลอฮ์.และพระเยซูไม่ใช่บุตรของพระเจ้า.ขอพี้น้องมุสลิมได้โปรดดุอาร์ให้ฉันได้มั่นคงในอิสลามด้วยเถิด..

ที่มา Sukree Desa

ศาสนาอิสลาม – الإسلام

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook