นักบวชชาวรัสเซียกล่าว อีกไม่นานโลกทั้งใบจะเป็นโลกอิสลาม

ADMIN

นักบวชชาวรัสเซียกล่าวอย่างตรงไปตรงมา อีกไม่นานโลกทั้งใบจะเป็นโลกอิสลาม

รัสเซียและยุโรปจะสิ้นสุดลงและอิสลามจะครองโลก

ในเยอรมนี 30% ของชาวคริสต์เป็นผู้สูงอายุ และเปอร์เซ็นต์ของชาวมุสลิมในเยอรมนีจะถึง 70%

ในรัสเซีย ชาวคริสต์เล่นฟุตบอล เข้าร่วมคอนเสิร์ตดนตรี และไม่ไปที่โบสถ์ ในขณะที่มัสยิดเต็มไปด้วยชาวมุสลิม

ในมอสโก จตุรัสเต็มไปด้วยมุสลิมนับหมื่นคนเพื่อสวดมนต์ และยุโรปจะสิ้นสุดลงเพราะได้ละทิ้งศาสนาของตน

ชื่อ Muhammad ได้รับความนิยมในสหราชอาณาจักร และ 49% ของประชากรในบรัสเซลส์คือชาวมุสลิม

เดี๋ยวอิสลามจะครองโลก

ขออัลลอฮฺทรงให้คำพูดนักบวชท่านนี้เป็นจริง แล้วทรงฮีดายะห์เตาฟิกให้นักบวชท่านนี้ด้วยเถิด อามีน

ความสันติสุขจงมีแด่ศาสดามูฮัมหมัดของเราและครอบครัวและเพื่อนร่วมทางของเขา

ʕ ʕ•ʔ? ʕ•ʔ

หากคุณสนใจข่าวมุสลิมใหม่ ๆ เข้าร่วมกับเรา

https://t.me/New_Muslimss

Russian priest says frankly

Soon the whole world will be an Islamic world

Russia and Europe will end and Islam will rule the world

In Germany 30% of Christians are elderly, and the percentage of Muslims in Germany will reach 70%

In Russia, Christians play football, attend music concerts, and do not go to churches, while mosques are filled with Muslims

In Moscow, the squares are filled with tens of thousands of Muslims to perform prayer, and Europe will end because it has abandoned its religion

The name Muhammad sweeps the United Kingdom and 49% of the population of Brussels is Muslim
Islam will rule the world soon.

Peace be upon our Prophet Muhammad and his family and companions.

ــــــــــ❀•▣?▣•❀ــــــــــ
If you are interested in new Muslim news joined with us

https://t.me/New_Muslimss

Converts to Islam