การเตรียมตัวต้อนรับเดือนรอมฎอน

ADMIN

?การเตรียมตัวต้อนรับเดือนรอมฎอน?

– การกลับเนื้อกลับตัว

– การวิงวอน(ดุอาอุ)

– แสดงความปลื้มบิติยินดี เนื่องในโอกาสต้อนรับเดือนรอมฎอน

– จะต้องบวชชดใช้วันที่ยังค้างอยู่ของบวชิจายิบ

– เพิ่มพูนความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการถือศิลอดและประเด็นที่สำคัญ

-เร่งรีบในการทำความดีให้มากๆในขณะอยู่ในเดือนรอมฎอนพยายามอยู่กับครอบครัวให้มากๆ

-จัดเตรียมหนังสือ เพื่ออ่านในเดือนรอมฎอน

– ส่งเสริมให้ถือศิลอดในเดือนชะบานมากๆ เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่เดือนรอมฏอน

– การอ่านอัลกรุอ่าน

ก้าวทันข่าว ชายแดนใต้

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook