ฆ่าทางอ้อม…อิสราเอลถอนต้นมะกอกทิ้ง แหล่งรายได้หลักชาวปาเลสไตน์

ADMIN

WORLD : ฆ่าทางอ้อม…อิสราเอลถอนต้นมะกอกทิ้งแหล่งรายได้หลักชาวปาเลสไตน์

เมื่อ 17 มีนาคม 65 ผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลถอนต้นมะกอกเก่ากว่า 60 ต้นออกจากที่ดินของชาวปาเลสไตน์ในหมู่บ้าน Kafr al-Dik ทางตะวันตกของเมือง Salfit

ชาวบ้านในพื้นที่กล่าวว่า ผู้ตั้งถิ่นฐานได้ถอนต้นมะกอกเกือบ 60 ต้น ซึ่งมีอายุ 100 ปีจากดินแดนปาเลสไตน์ใน Kafr al-Dik

มะกอกเป็นพืชผลที่สำคัญที่สุดของปาเลสไตน์ เนื่องจากมีการส่งออกน้ำมันไปทั่วโลก
ครอบครัวเกษตรกรหลายพันครอบครัวถือว่า การเก็บเกี่ยวประจำปีเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญ

Qudsnen

#ขุนคมคำ

White news

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook