คนที่ไม่ใช่มุสลิมทำอะไรไม่ดี มันคืออาชญากรรม แต่ถ้ามุสลิมทำ จะถูกเรียกผู้ก่อการร้าย

ADMIN

นักวิชาการมุสลิมชาวเยอรมันเมื่อถูกถามเกี่ยวกับการก่อการร้ายและศาสนาอิสลาม เขาพูดว่า.

“ใครเป็นคนเริ่มสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ไม่ใช่มุสลิม!!

ใครเป็นผู้เริ่มสงครามโลกครั้งที่สอง? ไม่ใช่มุสลิม!!

คนที่ฆ่าชาวยิว 6 ล้านคนในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คือฮิตเลอร์ ไม่ใช่มุสลิม

ใครฆ่าชาวอะบอริจินประมาณ 20 ล้านคนในออสเตรเลีย? ไม่ใช่มุสลิม!!

ใครเป็นคนส่งระเบิดนิวเคลียร์ของฮิโรชิม่าและนางาซากิที่ญี่ปุ่นคืออเมริกา ไม่ใช่มุสลิม!!

ใครฆ่าชาวอินเดียมากกว่า 100 ล้านคนในอเมริกาเหนือ ไม่ใช่มุสลิม!!

ใครฆ่าชาวอินเดียมากกว่า 50 ล้านคนในอเมริกาใต้? ไม่ใช่มุสลิม!!

ใครรับคนแอฟริกันประมาณ 180 ล้านคนเป็นทาสและ 88% ของพวกเขาเสียชีวิตและถูกโยนลงทะเลในมหาสมุทรแอตแลนติก? ไม่ใช่มุสลิม!!

ก่อนอื่น คุณจะต้องนิยามการก่อการร้ายให้ถูกต้อง

ถ้าคนที่ไม่ใช่มุสลิมทำอะไรไม่ดี มันคืออาชญากรรม แต่ถ้ามุสลิมกระทำการน้อยกว่านั้น เขาก็เป็นผู้ก่อการร้าย ดังนั้นก่อนอื่นให้เอาสองมาตรฐานนี้ออก จากนั้นมาที่ประเด็น ฉันภูมิใจที่ได้เป็นมุสลิม!!

A German Muslim scholar when he was asked about TERRORISM and Islam. He said.

“Who started the first world war? Not Muslims!!

Who started the second world war? Not Muslims!!

Who killed 6 million Jews in the Holocaust is Hitler, Not Muslims.

Who killed about 20 millions of Aborigines in Australia? Not Muslims!!

Who sent the nuclear bombs of Hiroshima and Nagasaki in Japan is America, Not Muslims!!

Who killed more than 100 millions of Indians in North America? Not Muslims!!

Who killed more than 50 million of Indians in south America? Not Muslims!!

Who took about 180 millions of African people as slaves and 88% of them died and were thrown overboard into Atlantic ocean? Not Muslims!!

First of all, You will have to define terrorism properly.

If a non-Muslim does something bad, It is crime. But if a Muslim commits less than that, He is a Terrorist. So first remove this double standards. Then come to the point. I am proud to be a MUSLIM !!

Jazeera Hassan

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook