วิศวกรหญิงชาวซาอุดิอาระเบีย ผู้คิดค้นชิพตรวจหามะเร็งได้รับรางวัลนวัตกรรมระดับโลก

ADMIN

ดร.ดานา อัล-สุลัยมาน (Dana Al-Sulaiman) วิศวกรหญิงชาวซาอุดิอาระเบีย ได้รับรางวัลระดับโลกในฐานะ “ผู้สร้างนวตกรรมที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปี” โดยเธอประดิษฐ์ชิพที่สามารถตรวจจับมะเร็งชนิดต่าง ๆ ภายในร่างกายของผู้ป่วย

เธออธิบายถึงนวัตกรรมที่เธอประดิษฐ์ขึ้นว่า เป็นชิปขนาดเล็กที่ทำจากเข็มขนาดเล็กมาก ๆ เคลือบด้วยสาร และเมื่อนำมาวางบนผิวหนังเข็มนี้จะสามารถดูดซับของเหลว และตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งได้อย่างง่ายดาย

ดร.ดาน่า ทำงานเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมชีวภาพที่มหาวิทยาลัย KAUST เธอมีประสบการณ์ที่เจ็บปวดและน่าเบื่อหน่าย ในวิธีดั้งเดิมของการเก็บตัวอย่างจากผู้ป่วย ทำให้เธอคิดค้นสร้างนวัตกรรมนี้ขึ้น ซึ่งนอกจากจะไม่ต้องใช้ความพยายามมากแล้ว ยังช่วยประหยัดเงินและเวลาได้มาก

นวัตกรรมนี้ได้รับสิทธิบัตรของอเมริกา และกำลังมีการพัฒนาเทคโนโลยี รวมทั้งการผลิตจากวัสดุที่ยั่งยิน โดยมหาวิทยาลัยคิงอับดุลเลาะฮ์ จากนั้นจะมีการส่งมอบให้แพทย์ในโรงพยาบาลทุกแห่ง

รางวัลนี้ครอบคลุมสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น ชีวการแพทย์ คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร พลังงาน วัสดุศาสตร์ ซอฟต์แวร์ รวมทั้งการขนส่ง อินเทอร์เน็ต และอื่น ๆ ซึ่งนวัตกรรมและการวิจัยที่ทำได้สำรฺจสามารถก้าวกระโดดในเชิงคุณภาพในโลกสมัยใหม่

นักประดิษฐ์ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเป็นพลเมืองหรือมีถิ่นพำนัก ในประเทศภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ หรือเป็นชาวอาหรับ

ที่มา saudigazette.com.sa
https://news.muslimthaipost.com/news/35963

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook