วิธีละหมาดสุนัตดุฮา อย่างง่าย

ADMIN

วิธีละหมาดสุนัตดุฮา

เวลาละหมาดเริ่มเข้าเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นประมาน 1 ด้ามหอก หมดเวลาเมื่ออาทิตย์คล้อย

จํานวนร็อกอัตอย่างน้อย 2 ร็อกอัตอย่างมาก 8 ร็อกอัต

โดยละหมาดทีละสองร็อกอัตแล้วให้สลาม

ร็อกอัตที่ 1 อ่านฟาติฮะห์แล้วอ่านซูเราะฮฺกาฟิรนหรือซูเราะฮฺใดก็ได้ที่ท่านมีความสามารถ

ร็อกอัตที่ 2 ฟาติฮะห์แล้วอ่านซูเราะฮฺอัลอิคลาสหรือซูเราะฮฺใดก็ได้ที่ท่านมีความสามารถ

บทความดีๆจากเพจ: Muslimah life