27 ผลอันตรายของการซินา (ผิดประเวณี)

ADMIN

love-fire

27 ผลอันตรายของการซินา (ผิดประเวณี) ที่มุสลิมทุกคนควรห่างไกลจากมัน

ซินา หรือ การผิดประเวณี ถือเป็นการกระทำที่ชั่วร้ายลามก และเลวทรามอย่างยิ่ง อัลลอฮฺ ตรัสความว่า“และพวกเจ้าอย่าเข้าใกล้การผิดประเวณี แท้จริงมันเป็นการลามกและทางอันชั่วช้า” (อัลอิสรออฺ : 32)

และอัลลอฮฺ ตรัสความว่า“และบรรดาผู้ที่ไม่วิงวอนขอพระเจ้าอื่นใดคู่เคียงกับอัลลอฮฺ และพวกเขาไม่ฆ่าชีวิตซึ่งอัลลอฮ์ทรงห้ามไว้ เว้นแต่เพื่อความยุติธรรม และพวกเขาจะไม่ผิดประเวณี และผู้ใดกระทำเช่นนั้น พวกเขาจะได้พบกับความผิดอันมหันต์ การลงโทษในวันกิยามะฮ์จะถูกเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าสำหรับเขา และเขาจะอยู่ในนั้นอย่างอัปยศ” (อัลฟุรกอน : 68-69)

โองการข้างต้น อัลลอฮฺ ได้ตรัสถึงความชั่วร้ายและเลวต่างๆของการผิดประเวณี และการผิดประเวณีนั้นถือบาปอันมหันต์ และจำเป็นต้องลงโทษบุคคลที่ผิดประเวณี แต่ในการลงโทษนั้น จำเป็นที่จะต้องมีพยานยืนหยัดถึงความผิดของผู้ผิดประเวณี อัลลอฮฺ ตรัสความว่า

“หญิงมีชู้และชายมีชู้ พวกเจ้าจงโบยแต่ละคนในสองคนนั้นคนละหนึ่งร้อยที และอย่าให้ความสงสารยับยั้งการกระทำของพวกเจ้าต่อคนทั้งสองนั้น ในบัญญัติของอัลลอฮฺเป็นอันขาด
หากพวกเจ้าศรัทธาต่ออัลลอฮฺและวันปรโลก และจงให้กลุ่มหนึ่งของบรรดาผู้ศรัทธาเป็นพยานในการลงโทษเขาทั้งสอง” (อันนูร : 2)

บรรดาอุลามาอฺได้อธิบายโองการนี้ว่า “บทลงโทษนี้เป็นการลงโทษสำหรับผู้ที่ผิดประเวณี ที่ยังมิได้แต่งงาน และหากว่าผู้ผิดประเวณีแต่งงานแล้ว บทลงโทษของมัน คือ การถูกขว้างก้อนหินจนเสียชีวิตนั้นเอง”

หะดีษบทหนึ่ง ท่านรอซูลุลลอฮฺ กล่าวว่า “ผู้ที่ผิดประเวณี จะไม่ผิดประเวณี(หากว่า)ขณะที่เขาอยู่ในสภาพที่เป็นผู้ศรัทธา” (บันทึกโดยบุคอรีย์ และมุสลิม)

และท่านรอซูลุลลอฮฺ กล่าวอีกว่า /span>“ผู้ใดผิดประเวณี หรือดื่มสุรา อัลลอฮฺ ก็จะทรงเอาความศรัทธาออกจากตัวของเขา เสมือนการนำเครื่องประดับแต่งกายออกจากศีรษะ” (บันทึกโดย อัลฮากิม)

และการผิดประเวณีที่ร้ายแรงที่สุด คือ การผิดประเวณีกับบุคคลที่ศาสนาไม่อนุญาตให้แต่งงาน เช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง เป็นต้น ซึ่งท่านรอซูลุลลอฮฺ ได้กล่าวว่า

“ผู้ใดผิดประเวณีกับมะฮฺรอม (บุคคลที่ศาสนาไม่อนุญาติให้แต่งงาน) ก็จงฆ่าเขาเสีย” (บันทึกโดยอัลฮากิม)

27 ผลอันตรายของการซินา (ผิดประเวณี)

ส่วนหนึ่งจากผลอันตรายของการผิดประเวณี มีดังนี้

1. การผิดประเวณีทำให้ศาสนาของบุคคลหนึ่งไม่สมบูรณ์

2. การผิดประเวณีทำให้ไม่รู้สึกไม่ตระหนักถึงการมีอุปนิสัยดีที่

3. การผิดประเวณีทำให้เสียเกียรติและศักดิ์ศรีของตน

4. การผิดประเวณีทำให้ความห่วงใยระหว่างกัน ลดน้อยลง

5. การผิดประเวณีจะนำมาซึ่งความโกรธกริ้วจากอัลลอฮฺ

6. การผิดประเวณีทำให้ใบหน้าไม่มีรัศมี

7. การผิดประเวณีทำให้หัวใจมืดบอดและไม่มีแสงสว่างในจิตใจ

8. การผิดประเวณีจะนำมาซึ่งความยากจนอย่างต่อเนื่อง

9. การผิดประเวณีทำให้สูญเสียความบริสุทธิ์ และทำให้ตกต่ำในสายตาของอัลลอฮฺ และสายตาของมนุษย์

10. การผิดประเวณีทำให้คุณลักษณะที่ดีต่างๆ หายไป ไม่ว่าจะเป็นความดีงาม ความยุติธรรม มีความรับผิดชอบ และอื่นๆ และทำให้มีคุณลักษณะที่ไม่ดีต่างๆ เช่น คนชั่ว ผู้บ่อนทำลาย และผู้ผิดประเวณี เป็นต้น

11. บุคคลที่ผิดประเวณี เขาได้นำตัวของเขาไปยังการลงโทษแห่งขุมนรก ซึ่งด้านบนของมันนั้นคับแคบ และด้านล่างของมันกว้าง ซึ่งสถานแห่งนั้น ท่านนบี ได้ยืนหยัดถึงบทลงโทษอันเจ็บแสบสำหรับผู้ผิดประเวณี (อ้างจากหะดีษในศอหี้หบุคอรีย์)

12. การผิดประเวณีทำให้เสียชื่อเสียงในด้านดี และแทนมันด้วย อัลคอบีส (الخبيث) หมายถึง ความชั่ว ซึ่งชื่อนี้เป็นชื่อหนึ่งที่อัลลอฮฺ ทรงกล่าวถึง ผู้ผิดประเวณี

13. อัลลอฮฺจะทรงให้หัวใจของผู้ผิดประเวณีมีความกังวล

14. การผิดประเวณีทำให้สูญเสียอำนาจและความไว้วางใจ จากครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง และบุคคลอื่นๆ

15. การผิดประเวณี ทำให้มนุษย์มองว่าเป็นผู้บ่อนทำลาย และไม่ไว้วางใจให้ผู้ผิดประเวณีเป็นคนดูแล ลูกและภรรยา

16. อัลลอฮฺจะทรงให้หัวใจของผู้ผิดประเวณีรู้สึกคับแคบและไม่สบายใจ

17. ผู้ผิดประเวณีสูญเสียโอกาสของการลิ้นรสความเมตาตาอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺ นั่นคือ การได้รับความสุขการนางสวรรค์ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺ

18. ผู้ผิดประเวณี ได้เนรคุณต่อผู้มีพระคุณ ทำลายเครือญาติ ทำงานการที่ต้องห้าม ไม่ให้ความยุติธรรมต่อบุคคลอื่น และอาจสูญเสียภรรยาและลูก

19. การผิดประเวณี รอบล้อมไปด้วยความชั่วต่างๆเพราะการกระทำที่ชั่วร้ายนี้ จะไม่เปิดการยังไม่ได้ทำความชั่วอื่นๆก่อน เช่น การดื่มสุรา การอยู่ด้วยกันสองต่อสอง เป็นต้น และการกระทำเหล่านี้จะนำมาซึ่งความชั่วร้ายทั้งโลกนี้และโลกหน้า

20. การผิดประเวณี เป็นการกระทำผิดที่มีโทษร้ายแรงอย่างยิ่ง และจำเป็นที่จะต้องมีพยานยืนยัน ซึ่งบทลงโทษของมัน คือ สำหรับผู้ที่ยังไม่แต่งงานจะต้องถูกเฆี่ยน 100 ครั้ง และสำหรับผู้ที่แต่งงานแล้วจะต้องดูขว้างก้อนหินจนตาย

21. การผิดประเวณีทำให้วงตระกูล เสียชื่อเสียง

22. การผิดประเวณีทำให้สูญเสียความเป็นมนุษย์ และค่าของตน

23. การผิดประเวณีจะนำมาซึ่งโรคต่างๆ ที่รุนแรง และการผิดประเวณีจะเป็นการเหตุในการแพร่เชื้อของโรค ทำให้เชื้อโรคขยายในวงกว้าง

24. การผิดประเวณี อาจเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้แก่คนในครอบครัวปฏิบัติตาม ดังคำคมที่ว่า كَمَا تَدِيْنُ تُدَانُ “เจ้าจะรับการตอบแทน กับการกระทำของเจ้า”

25. การผิดประเวณี ทำให้ความดีงามที่ได้ทำมาเสียหาย และทำให้ล้มละลายในวันแห่งการตัดสิน

26. ในวันแห่งการตัดสิน ผู้ที่ผิดประเวณีจะไปหาสามีของผู้หญิงที่เขาได้ผิดประเวณี และจะต้องให้ความดีต่างๆที่ผู้ผิดประเวณีได้ทำมา แก่สามีของผู้หญิงที่เขาได้ผิดประเวณี จนกระทั่งเหลือความดีเพียงน้อยนิด แก่เขา

27. ส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น มือ แขนขา ผิวหนัง ตา และลิ้น เป็นต้น จะเป็นพยานในการผิดประเวณีของเขา ดังที่อัลลอฮฺ ตรัสความว่า

“วันที่ลิ้นของพวกเขา และมือของพวกเขา และเท้าของพวกเขา จะเป็นพยานปรักปรำพวกเขา ตามที่พวกเขาได้กระทำไว้” (อันนูร : 24)

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งจากผลอันตรายต่างๆจากการผิดประเวณี ดังนั้นจงห่างไกลจากการผิดประเวณีเถิด เพราะแท้จริงมันเป็นการกระทำที่ชั่วร้ายอย่างมาก และบุคคลใดที่มีความสามารถในการที่จะแต่งงาน ก็จงแต่งงานเถิด เพราะการแต่งงานนั้น จะเป็นเกราะป้องกันการผิดประเวณี และบุคคลใดที่ไม่มีความสามรถก็จงถือศีลอดเถิด เพราะมันจะช่วยระงับความใคร่

โดย ซัยคฺ อับดุลลอฮฺ บิน ญารุลลอฮฺ บินอิบรอฮีม อัลญารุลลอฮฺ

ที่มา: http://www.islammore.com/view/2874