อิสลามกำลังจะเปลี่ยนรัสเซีย

ADMIN

อิสลามจะเปลี่ยนรัสเซีย

รัสเซียกลายเป็นประเทศมุสลิมมากขึ้นเรื่อยๆ จากจำนวนประชากรทั้งหมดกว่า 146 ล้านคน (รวมสองล้านคนที่ผนวกกับไครเมีย) มีประชากรมุสลิมประมาณ 15 ล้านคน แม้ว่าจะไม่ใช่ทุกคนที่เชื่อและนับถือศาสนาอิสลามก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ที่กำลังจะเกิดขึ้น ประมาณปี 2050

ชาวมุสลิมจะเป็นตัวแทนของประชากรหนึ่งในสาม (ตามการประมาณการที่ระมัดระวังที่สุด) และครึ่งหนึ่ง (ตามการประเมินที่ ‘น่าตกใจ’ ที่สุด) ของประชากรรัสเซีย ‘การทำให้เป็นอิสลาม’ ของรัสเซียนี้ ไม่ใช่ในแง่ของศาสนาอิสลามหัวรุนแรง แต่หมายถึงจำนวนพลเมืองที่เข้ารับอิสลามด้วยตนเองมากขึ้นเรื่อยๆ

จะส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงภายในประเทศรัสเซียและทางเลือกนโยบายต่างประเทศของรัสเซียในระยะกลางและระยะยาว ความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของศาสนาอิสลามในรัสเซียจะกำหนดอนาคตของประเทศอย่างน้อยห้าทิศทางหลัก: ความสมดุลทางประชากรโดยรวมของประเทศ กลยุทธ์ของ ‘การทำให้ปกติ’ ภูมิภาคของคอเคซัสเหนือ นโยบายการย้ายถิ่นของรัสเซีย ตำแหน่งของรัสเซียในเวทีระหว่างประเทศ และการเปลี่ยนแปลงเอกลักษณ์ประจำชาติรัสเซีย

https://jamestown.org/program/marlene-laruelle-how-islam-will-change-russia/

Omar Khan

 

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook