นะยิสที่ออกมาจากท่านนบี (เลือดและปัสสาวะ) ตอบโดย อ.อาลี เสือสมิง

ADMIN

นะยิสที่ออกมาจากท่านนบี

คำถามของชายท่านหนึ่งสงสัยว่า ผมได้ฟังผู้รู้ท่านหนึ่งได้อ่านกีตาบ มัจมูอะฮ์ ซะลาซะฮ์ เป็นหนังสือมาลายู

มีอยู่ตอนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนะยิสที่ออกมาจากท่านนบี (ซล) อาทิเช่น ปัสสาวะ ในกีตาบกล่าวว่า ไม่เป็นนะยิส ผมอยากทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีหลักฐานรับรองที่ถูกต้องหรือไม่ เพราะในกีตาบไม่ได้บอกหลักฐานเอาไว้

ตอบโดย: อ.อาลี เสือสมิง

กรณีปัสสาวะและเลือดของท่านนบี (صلى الله عليه وسلم) นั้นมีทัศนะที่มัชฮู๊ร 2 ทัศนะสำหรับนักวิชาการสังกัดมัซฮับอัช-ชาฟีอียฺที่เป็นชาวเมืองคุรอซาน ทัศนะหนึ่งบอกว่าสะอาด อีกทัศนะหนึ่งบอกว่าเป็นนะญิส

ฝ่ายที่บอกว่าเป็นนะญิสอ้างหลักฐานว่า ท่านนบี (صلى الله عليه وسلم) ทำความสะอาดจากสิ่งที่เป็นนะญิสดังกล่าว ส่วนฝ่ายที่บอกว่าสะอาดอาศัยหะดิษ 2 บทเป็นหลักฐาน คือ

1) อบูฏอยบะฮฺ อัล-หาญิม (คนที่กรอกเลือดให้ผู้อื่น) เคยกรอกเลือดให้แก่ท่านนบี (صلى الله عليه وسلم) และอบูฏอยบะฮฺก็ดื่มเลือดนั้นโดยที่ท่านนบี (صلى الله عليه وسلم) ไม่ได้คัดค้านการกระทำของเขา

2) หญิงคนหนึ่งเคยดื่มปัสสาวะของท่านนบี (صلى الله عليه وسلم) โดยที่ท่านนบี (صلى الله عليه وسلم) ไม่ได้คัดค้านแต่อย่างใด

หะดีษบทแรกของอบูฏอยบะฮฺเป็นฮะดิษฎ่ออีฟ ส่วนหะดีษบทที่ 2 ของหญิงที่ดื่มปัสสาวะเป็นหะดีษเศาะฮิหฺ รายงานโดย อัดดาร่อกุฏนียฺ ซึ่งหะดีษนี้เพียงพอในการอ้างเป็นหลักฐานสำหรับทุกสิ่งที่ออกมาจากท่านนบี (صلى الله عليه وسلم) โดยใช้หลักกิยาส

อิหม่าม อันนะวาวียฺ (ร.ฮ.) ระบุว่า ที่ถูกต้องในทัศนะปวงปราชญ์คือ ถือว่าเลือดและสิ่งที่ออกมาทั้งหมดเป็นนะญิสและนักวิชาการสังกัดมัซฮับอัช-ชาฟีอียฺที่เป็นชาวอิรักก็ตัดสินตามนี้

แต่อัล-กอฎียฺ หุสัยนี กล่าวว่า : ที่ถูกต้องที่สุด (อัล-อะเศาะหฺ) ถือว่าทั้งหมดนั้นสะอาด (กิตาบอัล-มัจญมุอฺ เล่มที่ 1 หน้า 288-289)

จึงเป็นไปได้ว่าเจ้าของหนังสือมลายูเล่มดังกล่าวให้น้ำหนักกับทัศนะของฝ่ายที่ว่าสะอาด ซึ่งประเด็นในทำนองนี้เป็นเรื่องเฉพาะของท่านนบี (صلى الله عليه وسلم) จะสะอาดหรือเป็นนะญิสก็ไม่เกี่ยวกับพวกเรา เพราะสำหรับพวกเรามีเพียงคำตอบเดียวคือ เป็นนะญิสและต้องทำความสะอาดจากสิ่งเหล่านี้อยู่แล้ว!

……………………………..

ข้อควรรู้เรื่องนะยิส

นะยิส คือ สิ่งโสโครกปฏิกูลและอื่น ๆ อันเป็นที่รังเกียจโดยศาสนากำหนดไว้ เช่น โลหิต น้ำเหลือง น้ำหนอง อาเจียน สุนัข สุกร ซากสัตว์ที่ไม่ได้เชือด อุจจาระ ปัสสาวะ น้ำนมของสัตว์ที่ห้ามรับประทานและของเหลวที่มึนเมา เหล่านี้เป็นต้น

นะยิส มี 3 ชนิดคือ

ชนิดที่ 1 “มู่ค๊อฟฟะฟะฮ์” ได้แก่ปัสสาวะของเด็กชายซึ่งมีอายุไม่ถึง 2 ขวบ ไม่ได้กินหรือดื่มสิ่งใดเป็นอาหาร นอกจากน้ำนม

ชนิดที่ 2 “มู่ตะวัสสิเต๊าะฮ์” ได้แก่ โลหิต น้ำหนอง น้ำเหลือง อาเจียน อุจจาระ ปัสสาวะ ซากสัตว์ (นอกจากมนุษย์ ปลาและตั๊กแตน) และน้ำนมของสัตว์ที่ห้ามรับประทานเหล่านี้ เป็นต้น

ชนิดที่ 3 “มู่ฆ่อลละเซาะฮ์” ได้แก่ สุนัข สุกร หรือสัตว์ที่เกิดมาด้วยการผสมพันุ์กับสุนัขหรือสุกร และทุกสิ่งอันเนื่องมาจากสัตว์ดังกล่าวนี้ ต้องเป็น นะยิสมู่ฆ่อลละเซาะฮ์ ทั้งสิ้น

3 วิธีล้างนะยิส

1. วิธีล้างนะยิสมู่ค๊อฟฟะฟะฮ์นั้น ให้เปลื้องนะยิสออกเสียก่อน แล้วใช้น้ำพรมบนรอยที่เปรื้อนนะยิสนั้นให้ทั่ว โดยไม่ต้องให้น้ำไหลผ่านก็ใช้ได้

2. วิธีล้างนะยิสมู่ตะวัสสิเต๊าะฮ์ ให้เปลื้องนะยิสออกให้หมดเสียก่อน แล้วล้างด้วยน้ำสะอาดให้ไหลผ่าน 1 ครั้ง ก็ใช้ได้ ที่ดีควรล้าง 3 ครั้ง

3. วิธีล้างนะยิสม่ฆ่อลละเซาะฮ์นั้น ให้เปลื้องนะยิสออกให้หมดเสียก่อน แล้วล้างด้วยน้ำสะอาดให้ไหลผ่าน 7 ครั้ง แต่ 1 ใน 7 ครั้งนั้นต้องเป็นน้ำปนดินที่สะอาด และควรใช้น้ำปนดินในครั้งที่ 1

หมายเหตุ คำว่า “น้ำไหลผ่าน 1 ครั้งก็ใช้ได้นั้น” หมายถึงการล้างที่เกลี้ยง สะอาด ปราศจากสี กลิ่น รส โดยที่ทุกส่วน ที่เปรอะเปรื้อน และคำว่า “ไหลผ่าน 7 ครั้ง” นั้นแต่ละครั้งก็ปฏิบัติเช่นเดียวกัน

https://islamhouse.muslimthaipost.com/article/20435

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook