ภัยบะลาอฺเเละความทุกข์ที่มาประสบ ล้วนมีสาเหตุมาจากความบกพร่องในตัวเรา

ADMIN

#บกพร่องที่ตัวเรา

ภัยบะลาอฺเเละความทุกข์ที่มาประสบนั้น ล้วนมีสาเหตุมาจากความบกพร่องในตัวเรา

ชัยคฺ ศ.ดร.อับดุรเราะหฺมาน บิน อับดุลอะซีซ อัซซุดัยซฺ หะฟิซอฮุลลอฮฺ อิหม่ามมัสยิดหะรอม ได้กล่าวในคุตบะฮฺขอฝนวันนี้ว่า :

“เเละไม่มีสิ่งใดที่ทำให้มนุษย์ตกอยู่ในภัยพิบัติเเละความลำบากเเละความทุกข์ระทม เว้นเเต่ความบกพร่องหย่อนหยานในการปฏิบัติใช้บทบัญญัติแห่งอิสลาม เเละเเนวทางของซุนนะฮฺเเละอัลกุรอาน”

ส่วนหนึ่งจากคุตบะฮฺขอฝน วันจันทร์ ที่ 13 ธันวาคม 2564 ณ มัสยิดหะรอม

#ซุนนะฮ์

ซุนนะฮ์

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook