ดุอาอฺให้หัวใจหนักแน่น มั่นคงในศาสนาของอัลลอฮฺ

ADMIN

ดุอาอ์ให้หัวใจหนักแน่น มั่นคงในศาสนาของอัลเลาะฮฺ

(يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ)

(ยามุก็อลลิบัลกุลูบ ษับบิต ก็อลบีย์ อะลา ดีนิกฺ)

โอ้อัลลอฮฺ พระผู้ทรงพลิกผันหัวใจทั้งหลาย โปรดทำให้หัวใจของฉัน หนักแน่นอยู่บนศาสนาของพระองค์ด้วยเถิด

บันทึกโดย อีหม่ามอะห์หมัด

“แท้จริง บรรดาหัวใจของลูกหลานอาดัมนั้นอยู่ระหว่างสองนิ้วจากบรรดานิ้วของ อัรฺ-เราะห์มาน

อัลลอฮฺผู้ทรงเมตตา ดั่งดวงใจดวงเดียว ซึ่งพระองค์ทรงเปลียนแปลงพลิกผันมันตามที่พระองค์ทรงประสงค์”

(บันทึกโดยอิมามอะหฺมัดและมุสลิม จากการรายงานของ ท่านอิบนุ อุมัร เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา ดูในหนังสือเศาะฮีหฺมสุลิม อธิบายโดยท่านอิมามอัน -นะวะวีย์ 16/204)

www.halalthailand.com

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook