“ปิแอร์ โวเกล” อดีตนักมวยชาวเยอรมัน เข้ารับอิสลามและกลายเป็นนักเผยแพร่คนสำคัญ

ADMIN

“ปิแอร์ โวเกล” อดีตนักมวยชาวเยอรมัน เข้ารับอิสลามและกลายเป็นนักเผยแพร่คนสำคัญ

จากอดีตนักมวยชาวเยอรมัน “ปิแอร์ โวเกล” เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม และหลังจากเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามแล้ว เขาก็เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียกร้องและเชิญและเผยแพร่ศาสนาอิสลามในประเทศของเขาและประสบความสำเร็จในวงกว้างจนประสบความสำเร็จ

ทำให้ให้คนจำนวนนับพันประกาศชาฮาดะห์เข้ารับอิสลาม ในการบรรยายของเขา

Chawkuay Dada

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook