5 ดุอาอฺในยามทุกข์

ADMIN

 

5 ดุอาอฺในยามทุกข์

 

1. ดุอาอฺเมื่อพบความทุกข์โศกอย่างแสนสาหัส

 

2. ดุอาอฺเมื่อทุกข์ภัยมาประสบ

3. ดุอาอฺยามมีความเครียดและวิตกกังวล

 

4. ดุอาขอให้พ้นจากความอ่อนแอและความขลาดกลัว

 

5. ดุอาอฺขอให้เกิดความสะดวกง่ายดาย

 

Muslimah life

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook