กลุ่มฮินดูตูวาหัวรุนแรงนำขี้วัวปูบนพื้น เพื่อขัดขวางไม่ให้มุสลิมทำการละหมาดวันศุกร์

ADMIN

กลุ่มหัวรุนแรงก่อการร้ายฮินดูตูวาได้นำขี้วัวไปปูบนพื้นเพื่อป้องกันไม่ให้ชาวมุสลิมทำการละหมาดวันศุกร์ที่ เมืองคุรุคราม รัฐหรยาณา ประเทศอินเดีย

จุดที่ Sector 12A เป็นหนึ่งในบริเวณสถานที่ต่างๆ ในเมืองคุรุครามที่กำหนดให้เป็นพื้นที่ละหมาดสำหรับชาวมุสลิม ซึ่งมอบให้กับชาวมุสลิมหลังจากข้อตกลงในปี 2018 แต่ในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมา กลุ่มฮินดูตวาได้ประท้วงทุกวันศุกร์เพื่อต่อต้านชาวมุสลิมที่ละหมาดในที่สาธารณะ

#อินเดีย #อิสลามโฟเบีย

Anucha Masodi

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook