การปฏิบัติ 11 ประการ ที่จะทำให้อีหม่านเพิ่มพูน

ADMIN

11 วิธีที่จะทำให้ตนเองมีอีหม่าน

เป็นวิธีง่ายๆที่ใครก็สามารถทำได้ สามารถฝึกวินัยในตัวเองเพื่อให้เป็นคนที่มีอีหม่าน และอยู่ในหนทางของอัลลอฮฺ(ซ.บ) แน่นอนว่าถ้าเราพยายามปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม อัลลอฮฺ(ซ.บ)ก็จะรักเรามากขึ้นกว่าเดิม และวิธีฝึกวินัยให้ตัวเองเป็นที่มีอีหม่านมีดังนี้

1. นอนด้วยลักษณะที่มีน้ำละหมาด

ท่านรอซูลลุลลอฮฺ(ซ.ล) กล่าวในฮาดิษบทหนึ่งความว่า….. “ไม่มีมุสลิมคนใดที่นอนด้วยการกล่าวรำลึกถึงอัลลอฮฺโดยที่เขามีน้ำละหมาดแล้วตกใจตี่นในตอนกลางคืนแล้วเขาก็ขอความดีงามของโลกดุนยาและอาคิเราะฮฺจากอัลลอฮฺ เว้นแต่พระองค์จะประทานสิ่งนั้นให้กับเขา” (บันทึกโดยอะห์มัด:22048, อบู ดาวูด:5042,4216 และอิบนุ มาญะฮฺ:3881,3131)

2. นอนตะแคงขวา

ท่านรอซูลลุลลอฮฺ(ซ.ล) กล่าวในฮาดิษบทหนึ่งความว่า….. “ท่านนบีมูฮัมหมัดนั้น เมื่อท่านได้ละหมาด 2 รอกะอัตตอนรุ่งอรุณแล้ว (หมายถึงละหมาดสุนัต) ท่านก็จะนอนตะแคงขวา” (บันทึกโดย บุคอรีย์:626)

3. ก่อนนอนเหนียตในใจว่าจะตื่นละหมาดตะฮัจญุด

อัลลอฮฺ(ซ.บ)ทรงตรัสไว้ในอัลกุรอานความว่า…. “และจากบางช่วงของกลางคืน เจ้าจงตื่นขึ้นมาละหมาด เป็นการสมัครใจสำหรับเจ้า หวังว่าพระผู้อภิบาลของเจ้าจะให้เจ้าได้รับตำแหน่งที่ได้รับการสรรเสริญ” (ซูเราะฮฺ อัล-อิสรออฺ อายัต 79)

4. ให้อภัยทุกคนก่อนนอน

อัลลอฮฺ(ซ.บ)ทรงตรัสไว้ในอัลกุรอานความว่า…. “เจ้า(มุหัมมัด) จงยึดไว้ซึ่งการให้อภัย และจงใช้ให้กระทำสิ่งที่ชอบ และจงผินหลังให้แก่ผู้โฉดเขลาทั้งหลายเถิด” (ซูเราะฮฺ อัลอะอฺรอฟ อายัต199)

5. กล่าวซาฮาดะฮฺ

ท่านรอซูลลุลลอฮฺ(ซ.ล) กล่าวในฮาดิษบทหนึ่งความว่า….. “ผู้ใดที่กล่าวว่า ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺองค์เดียว ไม่มีภาคีใดๆ สำหรับพระองค์ และแท้จริงมุฮัมมัดเป็นบ่าวและศาสนทูตของพระองค์ แท้จริงอีซา(เยซู)เป็นบ่าวของพระองค์ และเป็นลูกของบ่าวของพระองค์ และพระองค์ได้ทรงโยนพระดำรัสของพระองค์ให้แก่มัรยัม และเป็นวิญญาณจากพระองค์ และแท้จริงสวรรค์นั้นเป็นความจริง และแท้จริงนรกนั้นเป็นความจริง อัลลอฮฺจะทรงให้เขาเข้าประตูสวรรค์ทั้งแปด ประตูใดก็ได้ตามที่เขาประสงค์” (บันทึกโดย บุคอรีย์:3252, มุสลิม:28)

6. กล่าวซอลาวาต 10 ครั้งต่อวัน

ท่านรอซูลลุลลอฮฺ(ซ.ล) กล่าวในฮาดิษบทหนึ่งความว่า….. “ผู้ใดที่ทำการซอลาวาตแก่ฉัน 1 ครั้ง อัลลอฮฺก็จักทรงซอลาวาตให้แก่เขา 10 ครั้ง และพระองค์จะทรงลบล้าง 10 บาปจากเขา และพระองค์ทรงยกเกียรติแก่เขาถึง 10 ฐานันดร” (บันทึกโดย อะฮฺหมัด,บุคอรีย์ และอันนาซาอีย์)

7. กล่าวอิสติฆฟารฺ

ท่านรอซูลลุลลอฮฺ(ซ.ล) กล่าวในฮาดิษบทหนึ่งความว่า…..“ใครก็ตามที่กลับตัว (เตาบะฮฺ) ก่อนที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตก อัลลอฮฺจะทรงตอบรับการกลับตัวของเขา” (บันทึกโดยมุสลิม )

8. อ่านอัลกุรอาน

ท่านรอซูลลุลลอฮฺ(ซ.ล) กล่าวในฮาดิษบทหนึ่งความว่า….. “บุคคลที่ประเสริฐ และดีเลิศที่สุดในหมู่พวกท่านทั้งหลายนั้นก็คือผู้ที่ศึกษาเรียนรู้อัลกุ รอานและสอนอัลกุรอาน” (บันทึกโดย บุคอรีย์)

9. อ่านซูเราะฮฺ อัลฟาติฮะฮฺ

ท่านรอซูลลุลลอฮฺ(ซ.ล) กล่าวในฮาดิษบทหนึ่งความว่า…..“อัลฮัมดุลิ้ลลาฮิร็อบบิ้ลอาละมีน เป็นมารดาแห่งอัลกุรอาน เป็นมารดาแห่งคัมภีร์ และเป็นเจ็ดอายะฮฺที่ถูกอ่านซ้ำในอัลกุรอานอันทรงเกียรติ” (บันทึกโดย ติรมิซีย์)

10. อ่านซูเราะฮฺ อัลอิคลาส

ท่านรอซูลลุลลอฮฺ(ซ.ล) กล่าวในฮาดิษบทหนึ่งความว่า…..” ใครอ่าน กุลฮุวัลลอฮุอะฮัด 11 ครั้ง อัลลอฮฺจะสร้างปราสาทให้กับเขา 1 หลังในสวรรค์ และถ้าใครอ่าน 20 ครั้ง อัลลอฮฺก็จะสร้างปราสาทให้กับเขา 2 หลังในสวรรค์ และถ้าใครอ่าน 30 ครั้ง อัลลอฮฺจะสร้างปราสาทให้กับเขา 3 หลังในสวรรค์ ”
“ผู้ใดได้อ่าน กุลฮุวัลลอฮุอะฮัด 200 ครั้งทุกวัน บาปจะถูกลบออกจากเขาห้าสิบปี นอกจากเขามีหนี้” (บันทึกโดย ติรฺมิซีย์)

11. ให้ความสำคัญในการอ่านอายัต “กุรซี”

โดยผลบุญของการอ่าน อายะฮฺ กุรซีมีดังนี้

– ใครที่อ่านอายัตกุรซี ก่อนออกจากบ้าน มวลมลาอิกะฮฺ 70,000 ท่าน จะคุ้มครองป้องกันภัยให้กับเขาตลอดทั้งวัน

– ใครที่อ่านอายัตกุรซี ก่อนเข้าบ้าน ความแห้งแล้งกันดาร ความยากไร้จะไม่แผ้วพานบ้านของเขา

– ใครที่อ่าน อายัตกุรซี หลังอาบน้ำละหมาดทุกครั้ง เกียรติประวัติของเขาจะสูงส่ง ณ เอกองค์อัลลอฮฺ(ซ.บ)

– ใครที่อ่านอายัตกุรซี ก่อนเข้านอน มวลมลาอิกะฮฺจะคุ้มครองป้องกันเขาตลอดราตรีกาล – ใครที่อ่านอายัตกุรซี หลังละหมาดฟัรฎู 5 เวลา ระยะทางระหว่างเขากับสวนสวรรค์ห่างกันแค่ความตายเท่านั้น (สวรรค์จะเป็นสถานที่พำนักสำหรับเขาอย่างแน่นอน)

Beritamuslim

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook