60 สาเหตุที่มุสลิมจะได้เข้าสวรรค์

ADMIN

60 สาเหตุที่มุสลิมจะได้เข้าสวรรค์

1. มีความบริสุทธิ์ใจ

2. ขออภัย รับผิด เสียใจที่ได้กระทำไป

3. อดทนในการทำดี และอดทนต่อสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เกิดขึ้น

4. สุจริต ซื่อสัตย์ ทั้งวจีกรรม พฤติกรรม และมโนกรรม

5. มีสำนึกว่าอัลลอฮ์รู้ อัลลอฮ์ดูอยู่ทั้งในที่เร้นลับและเปิดเผย

6. มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์

7.+8. มีความมั่นใจ- และมอบหมายต่ออัลลอฮ์

9. ยืนยัน และดำรงอยู่ในการปฏิบัติตาม

10. รีบเร่งกระทำสิ่งดีๆ

11. ต่อสู้ เพียรพยายามในการภักดีต่ออัลลอฮ์

12. ขยันทำตนให้เป็นคนของมัสยิด

13. มีความเมตตาต่อสัตว์

14. เก็บกวาดสิ่งกีดขวางทางสัญจร

15. เอาน้ำละหมาดให้ถูกต้อง สมบูรณ์

16.+17. ละหมาด-และละหมาดวันศุกร์เป็นประจำ

18. ละหมาดแล้วก็เตรียมการ (รอคอย) ละหมาดในเวลาต่อไป

19. สนใจละหมาดซุบห์ และละหมาดอัศริ

20. ประเมิน และปฏิบัติตามสัญญา

21. ปฏิบัติตามแนวทางของท่านศาสดา

22. ปฏิบัติตามหลักการที่อัลลอฮ์กำหนดไว้

23. แนะนำสิ่งที่ดีและแนวทางที่ประเสริฐ

24. ใช้ให้ทำความดีและหักห้ามการทำความชั่ว

25. ปกปิดความลับของบริสุทธิ์ชน (มุสลิม)

26. ช่วยเหลือ เป็นธุระให้แก่บริสุทธิ์ชน (มุสลิม)

27. นอบน้อมถ่อมตน

28. ไม่บริโภคดุนยาจนเกินขอบเขต

29. ดูแลให้ความอนุเคราะห์เด็กกำพร้า

30. ดูแลหญิงหม้าย -และคนยากคนจน

31. มีคุณธรรมต่อลูกผู้หญิงและทายาทหญิง

32. บริจาค รับผิดชอบปัจจัยยังชีพ แก่สมาชิกในครอบครัว- และญาติพี่น้อง

33. ปฏิบัติดีมีคุณธรรมต่อเพื่อนบ้าน

34. ปฏิบัติดีมีคุณธรรมต่อบิดามารดา

35. มีปฏิสัมพันธ์ต่อญาติพี่น้อง

36.+37.+38. เยี่ยมเยียนคนดีๆ -คบค้าสมาคมกับคนดีๆ – และรักใคร่คนดีๆ

39.+40. รักในสิ่งที่อัลลอฮ์รัก- และรักการเป็นผู้ให้ โดยเฉพาะให้สลาม

41. กลัวอัลลอฮ์ด้วยการปฏิบัติตามใช้ และละเว้นสิ่งที่ห้าม

42.+43. หวังความเมตตาของอัลลอฮ์- และมีความเข้าใจที่ดีต่อพระองค์

44.+45.+46. ยอมรักในเอกะของพระองค์- ไม่ตั้งสิ่งใดมาเป็นภาคี

47. ร้องไห้เพราะความกลัวอัลลอฮ์

48. มีสมถะ

49.+50.+51. มีความพอเพียง- มีความบริสุทธิ์ – และไม่แบมือขอผู้อื่น

52. มีกิริยามารยาทที่งดงาม

53. มีความนิ่มนวล อ่อนโยน

54.+55. มีความยุติธรรม

56. ให้เกียรติผู้อื่น

57. เยี่ยมผู้ป่วย

58. ตอบรับอะซาน

59. ทำของสุนัตเป็นประจำ

60. ถือบวชและทำอิบาดะฮ์ในตอนกลางคืน.

โดย : อาจารย์อับดุลการิม (อรุณ) วันแอเลาะ

เครดิต shaiykh mahmud

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook