หัวใจมืดบอดสนิท เพราะเหตุ 10 ประการ

ADMIN

หัวใจมืดบอดสนิท เพราะเหตุ 10 ประการ

1. คุณรู้จักอัลลอฮ ..

แต่ไม่ได้ “ปฏิบัติหน้าที่” ต่อพระองค์

2. คุณอ่านอัลกุรอ่าน ..

แต่ไม่ได้ “ติดตาม” อัลกุรอ่าน

3. คุณอ้างว่าเป็นศัตรูกับอิบลิส (ไซตอน) ..

แต่คุณ “กลับเป็นมิตร” ที่ดีต่อกัน

4. คุณอ้างว่ารักศาสดา ..

แต่คุณไม่ได้ “เจริญรอย” ตามท่าน

5. คุณอ้างว่าชอบสวรรค์ ..

แต่ไม่ได้ “ทำอะไร” เพื่อที่จะเข้าสวรรค์

6. คุณบอกว่ากลัวนรก ..

แต่คุณไม่ได้ “ป้องกัน” มัน

7. คุณบอกว่าคุณต้องตาย ..

แต่คุณไม่ได้ “เตรียมตัว” เพื่อตาย

8. คุณชอบพูดปมด้อยของคนอื่น ..

แต่ “ลืมปมด้อย” ของตัวเองเสีย

9. คุณรับริสกีจากอัลลอฮ ..

แต่คุณไม่ได้ “ขอบคุณ” พระองค์

10. คุณไปร่วมฝังศพ ..

แต่คุณไม่ได้ “ใคร่ครวญ”.. ถ้าศพนั้นเป็นคุณ !!

อัสตัฆฟิรุ้ลลอฮฺ

อ่านวันละนิด จิตแจ่มใส โดย ลาลาโต

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook