นักศึกษาสาวมุสลิมสวมนิกอบคนแรกของโลก ที่เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด

ADMIN

นางสาว muna นักศึกษาสาวมุสลิมสวมนิกอบคนแรกของโลกที่เข้าศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด(University of Oxford) ในหน้าประวัติศาสตร์ 900 ปี
เธอเป็นชาวอังกฤษเชื้อสายปากีสถาน ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านกฎหมายแพ่ง (BCL)และระดับปริญญาโท

เธอคือแรงบันดาลใจให้กับสตรีมุสลิมทั่วโลกให้สามารถประสบความสำเร็จทางการศึกษาในโลกดุนยาและไม่กระทบต่อศีลธรรมและหลักการฃองอิสลาม ความสำเร็จทั้งหมดเป็นของอัลลอฮ์ผู้ทรงสูงส่งเท่านั้น

Anucha Masodi

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook