นักบวชชาวสวีเดน Leif Shatni เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม

ADMIN

ซุบฮานัลลอฮฺ อัลลอฮุอักบัร มาชาอัลลอฮฺ หลังจาก 30 ปีที่เป็นนักบวชในโบสถ์(อดีต)นักบวชชาวสวีเดน Leif Shatni เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม
ในอายุ 75 ปีและตั้งชื่อ อิสลามว่า Ahmad Shatni
ขออัลลอฮ์ทรงรักษาเราและท่านและเขาให้มั่นคง
อยู่ในหนทางอันเที่ยงตรงนี้ด้วยเถิด อามีน

Allah Akbar

The (former) Swedish priest Leif Shatni converted to Islam at the age of 75 and gave his name to Ahmad Shatni and took refuge in the West.

May Allah Almighty keep him steady in the straight path.

 

Natacha Yoona

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook