นายกเทศมนตรีเมืองโคโลญจน์ อนุญาติให้มุสลิม กระจายเสียงอะซานจากมัสยิดได้

ADMIN

สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์: เมืองโคโลญจ์ ออกโครงการนำร่อง 2 ปี ให้มุสลิมกระจายเสียงอะซานได้

เฮนเรียต เรเกอร์ นายกเทศมนตรีเมืองโคโลญจน์ กล่าวว่า การตัดสินใจดังกล่าวเป็นการตอบสนองต่อคำขอ โดยเรียกมันว่า “สัญญาณของการยอมรับร่วมกันของศาสนา”

ฝ่ายเทศบาลประจำเมืองโคโลญจ์ ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของประเทศเยอรมัน ประกาศจะอนุญาตให้มัสยิดในเมืองกระจายเสียงอะซานละหมาดวันศุกร์ได้ โดยทำเป็นโครงการนำร่องที่มีกำหนดเวลา 2 ปี

สื่อ Anadolu ของตุรกี รายงานอ้าง นายกเทศมนตรี Henriette Reker ซึ่งกล่าวว่า ตัดสินใจทำโครงการนี้เพื่อสนองตอบต่อการเรียกร้องของชาวมุสลิม และว่า สิ่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของการยอมรับซึ่งกันและกันในด้านความศรัทธา

Reker ยังกล่าวว่า “มุสลิมเป็นส่วนสำคัญของเมืองโคโลญจ์ การได้ยินเสียงอะซานจากมัสยิด ควบคู่ไปกับเสียงระฆังโบสถ์ แสดงให้เห็นความหลากหลายที่ทรงคุณค่าของเมืองนี้ และความหลากหลายนี้ยังเป็นประสบการณ์สำคัญประชาชนที่นี่”

กฎของโครงการนำร่องนี้ ระบุว่า การอะซานต้องไม่เกิน 10 นาที และต้องมีการกำหนดระดับเสียงที่ตรวจสอบได้ โดยแต่ละมัสยิดจะต้องจัดเจ้าหน้าที่ เพื่อรับการสอบถามจากสาธารณะ และทำการบันทึกข้อร้องเรียนต่าง ๆ

โคโลญจ์เป็นเมืองขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาค North-Rhine Westphalia ของเยอรมัน และยังเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 4 ของประเทศ โคโลญจ์เป็นแหล่งที่อยู่ของผู้อพยพรุ่นแรกและรุ่นที่ 2 จากประเทศตุรกี ซึ่งเข้ามาขายแรงงาน การสำรวจสำมะโนประชากรอย่างเป็นทางการในปี 2017 และ 2018 พบว่า เมืองโคโลญจ์มีประชากรมุสลิมเชื้อสายตุรกีราว 55,000 คน

เมื่อปีที่ผ่านมา ศาลในเมืองมุนสเตอร์ ได้ออกคำพิพากษา ยกเลิกคำสั่งห้ามการอะซานของมัสยิดในท้องที่ โดยก่อนหน้านี้คู่สมรสชาวคริสต์ได้ร้องเรียนว่า การอะซานสร้างเสียงที่รบกวน

ผู้พิพากษา Annette Kleinschnittger ตัดสินว่า การอะซานไม่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้ร้อง และยังกล่าวว่า “การอยู่ร่วมกันในสังคม ทุกคนต้องยอมรับและตระหนักว่า บางครั้งบุคคลอื่นอาจจะต้องปฏิบัติศาสนกิจตามความศรัทธาของแต่ละคน”

ที่มา: www.english.alaraby.co.uk

https://news.muslimthaipost.com/news/35742

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook