น้องฟาติมะห์ ชาห์บา ใช้เวลา 1 ปี 2 เดือน เขียนพระคัมภีร์กุรอ่านทั้งเล่มด้วยลายมือ

ADMIN

มาชาอัลลอฮฺ.. นี่คือน้องฟาติมะห์ ชาห์บา จากเมืองกันนูร์ เคราละ ประเทศอินเดีย ผู้เขียนพระคัมภีร์กุรอ่านด้วยลายมือที่มีความสุขของเธอ

ภายในหนึ่งปีกับสองเดือน

ขออัลลอฮ์ทรงประทานความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับอัลกุรอานแก่เรา อามีน

Anucha Masodi

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook