เวลาที่พระองค์ให้ต้องเร่งสะสมความดี จะเอาเวลาที่ไหนไปคิดอคติคนอื่น

ADMIN

เพราะชีวิตที่มาจากพระองค์

และชีวิตที่ต้องกลับคืนสู่พระองค์

แล้วจะเอาเวลาที่ไหน ไปโกรธ-เกลียดใคร

จะเอาเวลาที่ไหน ไปคิดอิจฉาริษยาใครต่อใคร

จะเอาเวลาที่ไหน ไปใส่ร้ายป้ายสีใครต่อใคร

จะเอาเวลาที่ไหนไปพูดให้ร้ายใครต่อใคร

จะเอาเวลาที่ไหนไปคิดอคติกับใครต่อใคร

จะเอาเวลาที่ไหนไปสร้างความเกลียดชังใครต่อใคร

#จงใช้เวลาและบริหารเวลาทั้งหมดที่เหลืออยู่

เพื่อสร้างคุณงามความดีสะสมเสบียงให้แก่ตัวเอง และสร้างประโยชน์ต่อสังคมชาวโลก(ซอดาเกาะห์ญารียะห์) ต่อศาสนาของตนเอง ไม่ดีกว่าหรือ

Cr.มัสยิดท่าอิฐ สัปปุรุษมัสยิดท่าอิฐ

#ชีวิตที่รู้ที่มาชีวิตที่รู้ที่ไป

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook