บรรดาสตรีที่อัลลอฮ์ให้เกียรติ

ADMIN

#บรรดาสตรีที่อัลลอฮ์ให้เกียรติ ~~

1.~ ซีตีฮาวา ( ภรรยานบีอาดัม ) อยู่อย่างโดดเดี่ยว

2.~ ซีตีมัรยัม ( แม่ นบีอีซา ) อยู่อย่างซอบัร อดทน

3.~ ซีตีอาซียะห์ (ภรรยาฟิรอูน ) อยู่อย่างตออัต เชื่อฟัง

4.~ ซีตีฟาตีมะห์ ( ภรรยาอาลี ) อยู่อย่างซอบัร อดทน

5.~ ซีตีอาอีซะห์ ( ภรรยานบีมูฮัมหมัด ) อยู่อย่างมีความรู้

6.~ ซีตีคอดีเยาะห์ ( ภรรยานบีมูฮัมหมัด ) อยู่อย่างเสียสละ

#สิ่งที่ผู้หญิงควรรักษาไว้ ~~

1.~ รักษาเรือนกาย อย่าให้ชายอื่นชมเชย นอกจากสามีของเรา
2.~ รักษาเรือนใจ ให้สะอาด ให้สามีพอใจ

3.~ รักษาที่นอน ให้สะอาด ให้สามีพอใจ

ปัดกวาดที่นอน ให้เรียบร้อย

#น้ำที่ต้องรักษา ~~

1.~ น้ำคำ ใช้คำพูดที่ไพเราะ กับสามี

2.~ น้ำเสียง อย่าให้เสียงรำคาญผู้อื่น

3.~ น้ำมือ ฝีมือ ในการปรุงอาหาร ให้สะอาด มีเสน่ห์ปลายจวัก

4.~ น้ำใจ ให้เป็นคน ที่มีน้ำใจ

~~~~? ~~~ الحمدالله ~~~?~~~~

Cr.Veerawat wamamad

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook