ชื่นชม ‘กัญญ์ภัคญา คงศรี’ ไทยพุทธ 1 เดียวเป็นบัณฑิตอิสลามศึกษา

ADMIN

ภูมิใจมาก! ‘กัญญ์ภัคญา คงศรี’ ไทยพุทธ 1 เดียวเป็นบัณฑิตอิสลามศึกษา

ชื่นชม’กัญญ์ภัคญา คงศรี’ เป็นไทยพุทธ 1 เดียวที่เรียนอิสลามศึกษา และประสบความสำเร็จเรียนจบ เธอบอกภาคภูมิใจมากที่เรียนจบ

นางสาวกัญญ์ภัคญา คงศรี หรือน้องแอ้ เป็นคนอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้เลือกเรียนคณะอิสลามศึกษา สาขากฎหมายอิสลาม และประสบความสำเร็จเรียนจบตามที่ตั้งใจ
“เป็นอีกมุมหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า อิสลามศึกษาเปิดกว้างในกับทุกคนไม่ว่านับถือศาสนาใด อย่างกัญญ์ภัคญาที่ไม่ใช่มุสลิมแต่มีความตั้งใจมาเรียนกฎหมายอิสลาม ที่อิสลามศึกษา มอ.ปัตตานี ก็อยากจะเชิญชวนนักศึกษามาเรียน ที่นี่ซึ่งจะเรียนรู้อะไรหลายๆอย่าง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมในภาพรวมด้วย ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษารู้ภูมิใจที่มีลูกศิาบ์ที่ไม่ใช่มุสลิม และในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาก็มีความรักอย่างเท่าเทียมกัน และก็ได้แก้ปัญหาหลายเรื่อง ทำให้ใกล้ชิดกัน ซึ่งขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ ที่ไว้วางใจให้ลูกมาเรียน ต่อไปก็เป็นหน้าที่ของบัณฑตที่จะสานอย่างไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคม’

ด้านคุณพ่อกล่าวว่า ตอนแรกไม่คิดว่ามาเข้าเรียนอิสลามศึกษา มารู้ที่หลังลูกมาบอก ปกติอยู่ยะหริ่งก็พอรู้เรืองอิสลามบ้าง ก็ภูมิใจที่ลูกจบ

ขอบคุณข้อมูลจาก: MTODAY

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook