ใครก็ตามที่ยังไม่เข้าใจฮุก่มเรื่องซื้อขาย ห้ามมาขายในตลาดของเรา

ADMIN

ไม่รู้เรื่องฮุก่มการซื้อขายอย่าเป็นพ่อค้า

ท่านอุมัร อิบนุล ค๊อฏฏอบ รรอฎิลัลฮุอันฮุ กล่าวว่า

قال عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنه : لاْ يَبِعْ فِيْ سُوْقِنَا إِلاْ مَنْ قَدْ تَفَقَّهَ فِيْ الدِّيْنِ . رواه الترمذي (487) وقال: حسن غريب . وحسنه الألباني في صحيح الترمذي

“ใครก็ตามที่ยังไม่เข้าใจศาสนา (เกี่ยวกับฮุก่มเรื่องซื้อขาย) ห้ามมาขาย (อะไร) ในตลาดของเรา”

ท่านนบี ศ้อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวไว้ว่า “จงยึดแบบอย่างของฉันและแบบอย่างของคุละฟาอฺ อัรรอชิดีน” ท่านอุมัรคือหนึ่งในคุละฟาอฺอัรรอชิดีน

ท่านนบี ศ้อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เคยถูกถามว่า ใครคือกลุ่มชนที่รอดพ้นปรอดภัยจากไฟนรก ท่านตอบว่า “คือกลุ่มชนที่ยืนอยู่แบบอย่างของฉันและแบบอย่างของศ่อฮาบะห์ฉัน”
ดังนั้น หากไม่รู้เรื่องธุกิจแบบอิสลาม ก็อย่าริเป็นนักธุรกิจเลยครับ

#อ.อิสหาก พงษ์มณี

————————–

ซุนนะฮ์ในการซื้อขาย สิ่งที่อนุญาติและสิ่งที่ห้าม

ซุนนะฮ์ในการซื้อขาย

1.วายิบต้องแสวงหาปัจจัยยังชีพด้วยวิถีทางที่ฮะลาล

2.ในบรรดาสัญญาณยุคสุดท้ายของมนุษย์ชาติคือ พวกเขาจะไม่สนใจว่าทรัพย์สินที่ได้มานั้น ฮะลาลหรือฮะรอม (รายงานโดยบุคอรี)

3.อัลลอฮ์ทรงอนุมัติการค้าขายแต่ทรงห้ามการกินดอกเบี้ย การกินดอกเบี้ยมีบาปยิ่งกว่าซีนากับโสเภณีถึง 36 คน (โดยอะอฺหมัด)

4.พึงระวังการซื้อขายเพราะระหว่างฮะลาลกับฮะรอมนั้น มีที่ซุบฮัตหรือสิ่งที่เคลือบแคลงอยู่ด้วย

5.อย่าหลงลืมการรำลึกถึงอัลลอฮ์ในขณะที่ทำการค้าขาย

6.ก่อนที่จะลงสู่สนามการค้า จะต้องศึกษาให้เข้าใจถึงคำสอนของศาสนาที่ว่าด้วยการค้าขาย

ท่านอุมัร (ร.ด.) จะไม่อนุญาตให้ผู้ที่ยังไม่ได้ศึกษาเรียนรู้คำสอนของศาสนาเกี่ยวกับเรื่องนี้เข้าสู่ตลาดหรือประกอบธุรกิจการค้า

7.จงซื่อสัตย์ทั้งในฐานะพ่อค้าหรือลูกค้า เพราะความซื่อสัตย์ต่อกันนั้น อัลลอฮ์จะทรงประทานบารอกะฮ์ให้แก่ทรัพย์สินและผลประโยชน์ที่ได้มา

8.จงมีซีฟัตอามานะฮ์ (ความไว้วางใจได้) ในการค้าขาย

9.อย่าลืมที่จะแบ่งส่วนหนึ่งของผลได้จากการค้า ให้แก่หนทางของอัลลอฮ์ (สะบีลิลละฮ์)

10.ไม่มีการบังคับในการซื้อ การขาย หากพอใจก็ซื้อ หากไม่พอใจก็ไม่จำเป็นต้องซื้อ

11.อนุญาตให้ขายเลหลังทอดตลาดได้ (รายงานโดยติรมีซีย์ อบูดาวูด)

อ้างอิง…Petunjuk Sunnah Dan Adab Sehari-hari Lengkap แปลโดย อ.มันศูร อับดุลลอฮ์

สิ่งที่ไม่อนุมัติให้นำมาซื้อขาย

1.ห้ามค้าขายรูปปั้น สุรา ซากสัตว์และสุกร (รายงานโดยมุสลิม)

2.ห้ามขายเหล้า ห้ามดื่ม ห้ามแจกจ่าย ห้ามชิมรส ห้ามนำพา และห้ามขอให้ผู้อื่นถือ

3.ไม่อนุญาตให้ขายน้ำที่เหลือใช้ เช่น เรามีบ่อน้ำอยู่และยังมีน้ำเหลือใช้ ไม่อนุมัติให้ขายน้ำนั้น (บุคอรี มุสลิม ติรมีซีย์ นาซาอี)

4.ไม่อนุญาตให้ซื้อขายน้ำเชื้อ (สเปิร์ม) ของสัตว์ตัวผู้ แต่สนับสนุนให้มอบเป็นทานฮาดียะฮ์ (บุคอรี ติรมีซีย์ นาซาอี)

5.ไม่อนุญาตให้กักตุนสินค้า โดยเมื่อสินค้าราคาแพงแล้ว จึงนำมาค้าขาย

6.รายได้ที่มาจากการค้าประเวณีเป็นที่ฮะรอม

7.รายได้ที่มาจากการร้องเพลงของสตรีเป็นที่ฮะรอม

8.รายได้ที่มาจากการเล่นไสยศาสตร์เป็นที่ฮะรอม

9.ไม่อนุญาตให้ซื้อขายผลไม้ที่ยังไม่สุกพอที่จะทานได้

10.ห้ามคนในเมืองขายสินค้าของตนให้แก่คนชนบท ความหมาย ณ ที่นี้คือ คนในเมืองมักฉลาดแต่คนชนบทนั้นมักเป็นคนซื่อจึงถูกหลอกได้ง่าย ดังนั้นจึงไม่อนุญาตให้หากมีเจตนาหลอกลวง (บุคอรี มุสลิม นาซาอี ติรมีซีย์)

11.ห้ามขายสัตว์ที่ถูกทำ “ตัสรียะฮ์” หมายถึง สัตว์ที่หยุดการรีดนมเพื่อให้ผู้ซื้อเข้าใจว่าเป็นสัตว์ที่มีน้ำนมเยอะ (บุคอรี มุสลิม)

12.ไม่อนุญาตให้ซื้อขายสินค้าแบบคาดเดาโดยไม่ได้ชั่งตวงให้เป็นที่แน่นอนว่ามีน้ำหนักหรือปริมาณเท่าใด (บุคอรี มุสลิม)

13.ห้ามซื้อขายสินค้าที่ไม่มีความแน่นอน เช่น ซื้อลูกแพะที่ยังอยู่ในท้อง หรือบอกเพือนว่าซื้ออะไรก็ตามที่เพื่อนจับได้ในน้ำ (บุคอรี มุสลิม นาซาอี)

14.ห้ามยึดค่ามัดจำมาเป็นของตน (อบูดาวูด) เช่น นายก. ซื้อของจากนายข. โดยจ่ายค่ามัดจำ 100 บาท แต่ต่อมา นายก.เปลี่ยนใจไม่ซื้อด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่ เงินค่ามัดจำ 100 บาทนั้นต้องคืนให้แก่นายก.

15.ห้ามการหลอกลวงในการค้าขาย เช่น การผสมสินค้าเกรดเอ บี ซี เข้าด้วยกัน แล้วบอกว่าเป็นเกรดเอ ทั้งหมด

16.ไม่อนุญาตให้ซื้อขายสินค้าที่ไม่ได้มีอยู่กับตัวผู้ขาย เช่น นายก.ซื้อของจากนายข. แต่นายข.ไม่มีสินค้าอยู่กับตัวแต่รับเงินไว้แล้วค่อยไปหาสินค้า

17.ห้ามการขายโดยใช้วิธีเสี่ยง เช่น พูดว่า ใครขว้างผ้าผืนนั้นถูก ฉันขาย 100 บาท (มุสลิม ติรมีซีย์ นาซาอี)

18.ห้ามขายสินค้าที่กำลังอยู่ในการต่อรองให้แก่ผู้อื่น นอกเสียจากว่าจะได้รับอนุญาตจากผู้ซื้อคนแรกเสียก่อน (บุคอรี)

19.อย่าขายของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ

20.อัลลอฮ์ทรงห้ามการกินดอกเบี้ย ผู้กินดอกเบี้ย ผู้ให้ดอกเบี้ย พยาน ผู้เขียนสัญญา ทั้งหมดมีบาปเสมอกัน (บุคอรี มุสลิม ติรมีซีย์ นาซาอี)

21.อย่าใช้แรงงานเด็ก (รายงานโดยอิหม่ามมาลิก)

22.ห้ามขายของแบบใช้หน้าม้า เช่น นายเอ ขายแล้ว นายบี ทำทีว่ามาชื่นชมสินค้าของนายเอ ตามที่นัดแนะกัน เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าหันมาสนใจซื้อสินค้าของนายเอ

23.ไม่อนุญาตให้ใช้เงื่อนไขหนี้สินมาเป็นตัวโก่งราคาสินค้า เช่น นายก. ให้นายข. ยืมเงิน แล้วนายก.ขายสินค้าให้นายข. ด้วยราคาที่แพงกว่าปกติ โดยยึดเอาการเป็นหนี้สินของนายข.เป็นเงื่อนไขในการเพิ่มราคา

24.ไม่อนุญาตให้เอาค่าตอบแทนจากการอาซาน

สิ่งต้องห้ามในกิจกรรมการซื้อขาย

1.ไม่อนุญาตให้ซื้อสินค้าตัดหน้าก่อนถึงตลาดเพื่อนำไปขายเสียเอง (รายงานโดยบุคอรี มุสลิม นาซาอี )

2. ห้ามขายสินค้าที่มีคนซื้อก่อนแล้ว (แต่ผู้ซื้อยังไม่ได้รับของไป)

3. ห้ามต่อรองหรือซื้อสินค้าที่คนอื่นต่อรองและตกลงราคากันแล้ว (รายงานโดยมุสลิม)

4. การหลอกลวงในการค้าขายเป็นที่ฮะรอม

5. ไม่อนุมัติให้ขายสินค้าที่มีตำหนิจนกว่าพ่อค้าต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อน (รายงานโดยอะฮ์หมัด)

6. อย่าต่อรองสินค้าก่อนเวลาซุบฮิ (รายงานโดยฮากิม อิบนุมาญะฮ์)

7. อย่าตำหนิสินค้าที่ซื้อมา อย่าชื่นชมสินค้าที่ขายไป

8. อย่าสบถสาบานในการซื้อขายแม้ว่าการสาบานอาจทำให้ขายได้มาก แต่ผลกำไรที่ได้มาจะเป็นริสกีที่ไม่มีบารอกะฮ์

ถึงจะเป็นการสาบานและพูดจริงก็ตาม (รายงานโดยมุสลิม บุคอรี นาซาอี)

9. ทางที่ดีไม่ควรซื้อของจากผู้ที่มิใช่มุสลิม ยกเว้นมีความจำเป็นจริงๆเท่านั้น (รายงานโดยบุคอรี)

10. คุณลักษณะของพ่อค้าที่ดีคือ ง่ายในการให้กู้ยืมและง่ายในการจ่ายคืนหนี้

11. อัลลอฮ์ทรงประทานความสะดวกง่ายดายแก่ผู้ที่ให้ความสะดวกเรื่องหนี้สินแก่ผู้อื่น

12. มักรูห์ (รังเกียจ) รับผลตอบแทนหรือรายได้จากการกรอกเลือด

13. ห้ามกินสินบนและให้สินบน

14. อนุญาตให้จำนำสิ่งของได้ (รายงานโดยบุคอรี)

15. อนุญาตให้คืนของที่พบรอยตำหนิได้ แม้ว่าจะใช้ไปแล้วก็ตาม กำไรจากการใช้เป็นของผู้ซื้อ

ส่วนเงินค่าสินค้า พ่อค้าต้องคืนให้เต็มราคาหักลดไม่ได้ (รายงานโดยอะฮ์หมัด อบูดาวูด)

16. อนุญาตให้ขายของบริเวณริมทางเดินที่มีผู้คนขวักไขว่ได้ แต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขดังนี้

-ต้องลดสายตา

-ไม่สร้างความลำบากให้แก่ผู้สัญจร

-ตอบรับสลามเมื่อมีคนให้สลาม

-ใช้ให้กระทำการดียับยั้งการชั่ว

www.sunnahstudent.com

อานัส ซอหมัด แว่นตามุสลิม

 

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook