สัญลักษณ์ของผู้ที่มีความอิคลาศ (บริสุทธิ์ใจ)

ADMIN

#โทษของการไม่มีความอิคลาศ

#การงานไม่ถูกตอบรับ

ฮะดีษรายงานจากท่านอบี อุมามะฮฺ อัลบาฮิลีย์ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าวว่า ได้มีชายคนหนึ่งมาหาท่านร่อซูล ศอลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม แล้วกล่าวว่า “ฉันเห็นชายคนหนึ่ง ร่วมทำสงครามเพื่อแสวงหาผลบุญ และเพื่อให้ผู้คนได้กล่าวถึงเขาว่า เขาเป็นคนอย่างไร”

ท่านร่อซูล ศอลลัลลฮุอลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า

” ไม่มีสิ่งใด ๆ สำหรับเขา (ไม่มีผลบุญใด ๆ เลย) ” แล้วท่านก็ได้พูดประโยคเช่นนี้ ถึง 3 ครั้ง ชายผู้นั้นกล่าวแก่ท่านว่า ” ไม่มีสิ่งใด ๆ เลยหรือ สำหรับเขา ”

ท่านร่อซูล ศอลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า “แท้จริง

อัลลออฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา จะยังไม่ทรงตอบรับการงานใดๆ นอกเสียจากว่า ผู้นั้นจะมีความบริสุทธิ์ใจในการงานที่เขาได้กระทำ และหวังผลจากพระองค์เท่านั้น ” บันทึกโดย
อิมามอันนะซาอีย์ (3140)

#ผลบุญจากการทำอะมั้ลอิบาดะฮฺของเขาจะสูญหายสิ้น

“และเรามุ่งสู่ส่วนหนึ่งของการงานที่เขาปฏิบัติไป แล้วเราจะทำให้มันไร้คุณค่า กลายเป็นละอองฝุ่น ที่ปลิวว่อนไปในที่สุด”
ซูเราะฮฺ อัลฟุรกอน อายะฮฺ ที่23. …..

#ลักษณะและสัญลักษณ์ของผู้ที่มีความอิคลาศ

สำหรับผู้ที่มีความอิคลาศหรือมีความบริสุทธิ์ใจนั้น พวกเขาจะมีสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็น โดยที่บรรดาอุลามาอ์ได้บอกถึงสัญลักษณ์ดังกล่าวไว้ ดังต่อไปนี้

1. ไม่ชอบให้ตนเองเป็นผู้มีชื่อเสียงโด่งดัง

2. ไม่ชอบให้ตนเองได้รับการสรรเสริญเยินยอ

3. มีความทุ่มเทในการงานศาสนา มีการรีบเร่งในการทำอะมั้ลอิบาดะฮฺ และคาดหวังถึงผลบุญที่ตนเองจะได้รับ

4. มีความอดทนอย่างสูง ไม่เอะอะโวยวาย ไม่โอดครวญ

5. ปกปิดการทำอิบาดะฮฺ และการทำความดีในทุกรูปแบบ

6. มีความละเอียดอ่อนในการทำงานอย่างลับ ๆ

7. แอบกระทำอิบาดะฮฺแบบลับ มากกว่าการกระทำแบบเปิดเผย

ดังกล่าวมาทั้งหมดนี้ คือสัญลักษณ์ของผุ้ที่มีความอิคลาศ มีความบริสุทธิ์ใจ ดังนั้น เพื่อเป็นการตักเตือนพี่น้องมุสลิมของเรา ใครที่คิดว่าใจของเขามีความอิคลาศหรือบริสุทธิ์ใจอยู่แล้วเขายิ่งต้องตระหนักอยู่เสมอว่า ความอิคลาศหรือความบริสุทธิ์ใจของเขานั้น จะต้องการมีความบริสุทธิ์อยู่เสมอ หมายถึงเขาจะต้องตรวจสอบความอิคลาศ หรือความบริสุทธิ์ใจของเขาอย่างสมำเสมอ

สุดท้ายนี้ เราขอวิงวอนต่ออัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ได้โปรดทรงให้เราทั้งหมด เป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ใจ และขอพระองค์ทรงทำให้หัวใจของเรา และการงานของเรา มีความบริสุทธิ์ ให้ปราสจากการโอ้อวด และการกลับกลอกด้วยเถิด..!!!

#AbdulwahabMasoodee

#อามีน#21.00#10/09/21

#Husana Maseng

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook