ตะวักกัล แล้วทำไมยังกังวล?

ADMIN

ตะวักกัลแล้วทำไมยังกังวล ?

นั่นเป็นเพราะเรามอบหมายด้วยคำพูด

แต่จิตใจของเรายังไม่ได้มอบหมาย

เราจะยังคงผิดหวังซ้ำๆ

หากยังแขวนความรู้สึกไว้ผิดที่

ความสุขที่แท้จริง

เราจะพบได้จากการได้มอบหมายต่อพระองค์

อย่างสุดหัวใจต่างหาก

หากมอบหมายแล้ว

ย่อมไม่มีความกังวลใดๆตามมา

เพราะการมอบหมาย คือการที่เราแสดงออก

ด้วยการทำสิ่งหนึ่งอย่างเต็มที่

และสิ่งที่อยู่ภายในคือการเชื่อมั่น

ไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไร

ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพระเจ้าจัดการ

หากว่าอัลลอฮฺทรงช่วยเหลือพวกเจ้า

ก็ไม่มีผู้ใดชนะพวกเจ้าได้

และหากพระองค์ทรงทอดทิ้งพวกเจ้าแล้ว

ผู้ใดเล่าจะช่วยเหลือพวกเจ้าได้หลังจากพระองค์

และแด่อัลลอฮฺนั้น ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงมอบหมายเถิด

(3 : 160)

ตราบใดที่การมอบหมายต่ออัลลอฮฺ

ของผู้เป็นบ่าวแข็งแกร่ง

อีหม่านของเขาจะเข้มแข็ง

หากอีหม่านของเขาอ่อนแอ

การมอบหมายของเขาก็อ่อนแรงตามไปด้วย

(อิบนุ ก็อยยิม รอฮิมะฮุ้ลลอฮฺ)

○ วารสาร อันนูร

● แคปซูล ก ำ ลั ง ใ จ

แคปซูล ก ำ ลั ง ใ จ

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook