คำกล่าวของท่าน อุมัร บิน ค็อตตอบ เกี่ยวกับกุญแจแห่งความมีเกียรติ 7 ประการ

ADMIN

#กุญแจแห่งเกียรติ

อุมัร บิน ค็อตตอบ รอฏียัลลอฮุอันฮุ เคยกล่าวเกี่ยวกับ กุญแจแห่งความมีเกียรติไว้ว่า

– บุคคลใดที่ละทิ้งคำพูดที่ไม่จำเป็น เขาจะได้รับฮิกมะฮ์ วิทยปัญญา

– บุคคลใดที่ละทิ้งการมองที่ไม่จำเป็น เขาจะได้รับความคุชัวะในหัวใจ

– บุคคลใดที่ ไม่รับประทานอาหารที่เกินไปจากความจำเป็น เขาจะได้รับเนียะมัต (ความเอร็ดอร่อย) ในการทำอิบาดะฮ์

– บุคคลใดที่ละทิ้งการหัวเราะที่เกินเลย เขาจะได้รับความผาสุข

– บุคคลใดที่ละทิ้งอารมณ์ขัน เขาจะได้รับเกียรติ

– บุคคลใดที่ละทิ้งการหลงใหลต่อดุนยา เขาก็จะได้รับความรักที่มีต่ออาคีเราะฮ์

– บุคคลใดที่ละทิ้ง การเพ่งเล็ง การสนใจต่อ ความบกพร่องของผู้อื่น เขาจะได้รับความสามารถในการปรับปรุงแก้ไขตัวเอง

____________
หนังสือ 100 wawasan seputar dunia islam
ถอดความ อิบนุอัฟฟาน อัลฮาชีมีย์
เพจ #อุลามะอฺที่ข้าพเจ้ารู้จัก

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook