มหัศจรรย์แห่งอัลกุรอาน : เมฆใต้ทะเล

ADMIN

มหัศจรรย์แห่งอัลกุรอาน : เมฆใต้ทะเล

อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ทรงตรัสไว้ในอัลกุรอาน ซูเราะห์อันนูร อายะห์ที่ 40

أو كظلمات في بحر‌ لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخر‌ج يده لم يكد ير‌اها ومن لم يجعل اللـه له نور‌ا فما له من نور‌ 

ความว่า ” หรือเสมือนความมืดมนทั้งหลายในท้องทะเลลึก มีคลื่นซ้อนคลื่นท่วมมิดตัวเขา และเบื้องบนของคลื่น ก็มีเมฆหนาทึบซ้อนกันชั้นแล้วชั้นเล่า เมื่อเขาเอามือของเขาออกมา เขาแทบจะมองไม่เห็นมัน และผู้ใดที่อัลลอฮ์ไม่ทรงทำให้เขาได้รับแสงสว่าง เขาก็จะไม่ได้รับแสงสว่างเลย”

ภาพในคลิปคือ แม่น้ำใต้ทะเล (Undersea river) ซึ่งอยู่ลึกลงไปประมาณ 115 ft. ในทะเลแม็กซิโก เมื่อน้ำจืดกับน้ำเค็ม มาบรรจบกันที่ระดับความลึกหนึ่ง ก็จะทำให้เกิดจากฟุ้งกระจาย (flow) คล้ายเมฆ และยังพบปรากฏการณ์คล้ายๆ กันนี้ในทะเลดำ (Black sea)

สิ่งเหล่านี้ ด้วยกับเทคโนโลยีของชาวอาหรับเมื่อ 1,400 กว่าปีที่แล้ว คงไม่สามารถค้นพบ ปรากฏการณ์อันมหัศจรรย์นี้ได้ ท่านนบีมูฮัมหมัด (ซ.ล.) ชายผู้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ จะรับรู้ข้อมูลอย่างนี้แล้วเอามาเขียนเป็นกุรอานได้หรือ ? คำตอบคือ ไม่ ท่านนบีมูฮัมหมัด (ซ.ล.) ไม่มีทางรู้ได้ เว้นแต่ ผู้สร้างสรรค์ปรากฏการณ์เหล่านี้จะเป็นผู้บอก ผ่านคัมภีร์อัลกุรอานของพระองค์ เพื่อเป็นแสงสว่างทางนำแด่มนุษย์ชาติ อัลลอฮุอักบัร (อัลลอฮฺผู้ทรงยิ่งใหญ่)