ยะลาเตรียมเปิดมัสยิด กันยายน เฉพาะสัปบุรุษที่ฉีดวัคซีนแล้วเท่านั้น

ADMIN

SOUTH : ยะลาเตรียมเปิดมัสยิด กันยายน เฉพาะสัปบุรุษที่ฉีดวัคซีนแล้วเท่านั้น

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา สสจ.ยะลาได้พบปะสื่อมวลชนผ่านระบบออนไลน์และได้ไลฟ์สดผ่านเพจ “สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา” โดย นายสงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา ระบุว่า เดือนกันยายน 2564 นี้ จะเริ่มมีการผ่อนคลายตามมาตรการล็อกดาวน์ในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยเฉพาะในพื้นที่ๆมีการฉีดวัคซีนเกิน 70 %

ขณะเดียวกัน นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์ สสจ.ยะลา ระบุด้วยว่า ในห้วงเวลาเดียวกันจะเริ่มมีการเปิดศาสนสถานของแต่ละศาสนา เช่น วัด โบสต์ และมัสยิด โดยสัปบุรุษ ที่จะประกอบพิธีทางศาสนาต้องมีการฉีดวัคซีน 100 % โดยจะต้องแสดงเอกสารผ่านการฉีดวัคซีน(พาสปอร์ต)ให้กับฝ่ายที่เกี่ยวข้องทุกครั้ง ส่วนสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโควิด 19 ทุกประการ นอกจากนี้ ให้ทุกคนตรวจเชื้อโควิด 19 ด้วยอุปกรณ์ Antigen Test Kit (ATK) เดือนละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย หากพบผู้มีผลบวก 10 % ให้ปิดสถานที่ดังกล่าวทันที

สำหรับสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา เช่น วัด มัสยิด และโบสต์ ประสงค์เปิดให้มีการประกอบศาสนกิจ สามารถขออณุญาตจาก ศบค.อำเภอต่างๆได้

ลิงค์การประชุม https://www.facebook.com/ylomoph/videos/660262695367255/
ขอบคุณ
เพจ ที่นี่จังหวัดยะลา

#ขุนคมคำ

White news

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook