คำเหนียต และวิธีละหมาดอีดที่บ้าน

ADMIN

วิธีละหมาดอีด ละหมาดรายอที่บ้าน ห่างไกล COVID-19 มีดังนี้

#เวลาของการละหมาด

เริ่มตั้งแต่ 15 นาทีหลังดวงอาทิตย์ขึ้น ไปจนถึง 10 นาทีก่อนซุฮ์รี

วิธีละหมาดอีด ลักษณะเหมือนกับละหมาดสุนัตทั่วไป แตกต่างกันที่จำนวนการตักบีร วิธีละหมาดอีดิ้ลฟิตรีมี 2 รอกาอัต

1. ไม่ต้องมีอะซาน และอิกอมะห์

2. ผู้ละหมาดหันหน้าไปทางกิบลัต (ทิศตะวันตก) สำรวมจิตใจแน่วแน่มุ่งตรงต่ออัลลอฮฺ

3. ตักบีร่อตุลเอียะฮ์รอม คือ การยกมือทั้งสองข้าง โดยแบฝ่ามือไปข้างหน้าให้หัวแม่มือจรดเหนืออยู่ระดับติ่งหูทั้งสองข้าง แล้วกล่าวคำว่า “อัลลอฮูอักบัร” ในขณะที่กล่าวคำ อัลลอฮูอักบัร ให้ตั้งเจตนาหรือนึกในใจ (เนียต) เนียตว่า “ข้าพเจ้าละหมาดสุนัตอีดิ้ลฟิตรี /อีดิ้ลอัฎฮา 2 รอกาอัตในเวลาเพื่ออัลลอฮฺตาอาลา” แล้วลดมือทั้งสอง ลงมากอดอกให้มือขวาทับมือซ้าย

4. อ่านดุอาอฺอิฟติตะห์

คำอ่าน (อัลลอฮุอักบัรก้าบีรอ วั้ลฮำดุลิ้ลลาฮิก้าซีรอ ว่าซุบฮานั้ลลอฮิบุกร่อเตาว่าอาซีลา วัจญะตุวัจฮิญะลิ้ลล่าซีฟ่าต้อรอสซ่ามาวาติวั้ลอัร ฮ่านีฟัมมุสลิเมาว่ามาอาน่ามินั้ลมุซริกีน อินน่าซ่อลาตี ว่านุสุกี ว่าม๊ะห์ยาย่า ว่าม่ามาตีลิ้ลลาฮิร๊อบบิ้ลอาล่ามีน ลาซ่ารีก้าล่าฮู ว่าบิซาลิก้าอุมิรตุ ว่าอาน่ามินั้ลมุสลิมีน)

5. โดยรอกาอัตแรกตักบีร 7 ครั้ง (ไม่รวมตักบีรอตุ้ลเอี๊ยะรอมหรือตักบีรแรก) ในแต่ละตักบีรให้กล่าวว่า “ซุบฮานัลลอฮ วัลฮัมดุลิลาฮ อัลลอฮุอักบัร” ในตักบีรสุดท้ายให้อ่านฟาติหะห์และซูเราะห์

6. หลังจากนั้นก้มลงรุกั้วะอฺ และสุหยูดเหมือนละหมาดทั่วไป

7. เมื่อขึ้นจากการสุหยูดในรอกาอัตแรกแล้ว ให้เริ่มตักบีรรอกาอัตที่ 2 โดยไม่นับตักบีรแรกเช่นเดียวกับรอกาอัตแรก โดยในรอกาอัตที่ 2 ให้ตักบีร 5 ครั้ง และอ่านเหมือนรอกาอัตแรก โดยเมื่อถึงตักบีรสุดท้ายให้อ่านฟาติหะห์และซูเราะห์

8. หลังจากนั้นก็ก้มลงรูกั๊วอฺและสุญุด และนั่นตะชะฮุด และให้สลาม

9. เสร็จสิ้นการละหมาดอีดิ้ลฟิตรีแล้ว

10. หลังละหมาด ไม่ต้องมีคุตบะห์

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook