เคลื่อนย้าย “วัวกุรบาน” ต้องแจ้ง เหตุโรคลัมปี สกิน ระบาดหนัก

ADMIN

SOCIAL : เข้มอีดกุรบาน งดเคลื่อนย้ายสัตว์ จำเป็นต้องขออนุญาตทุกครั้ง เหตุลัมปีสกิน ระบาดในกรุง 4 เขต กทม.

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผย สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน จากการลงพื้นที่เพื่อเก็บตัวอย่างจุดที่พบสัตว์ป่วยสงสัยโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่กรุงเทพตะวันออก

พบเขตที่มีการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน จำนวน 4 เขต ได้แก่ เขตประเวศ เขตหนองจอก เขตมีนบุรี และเขตคลองสามวา มียอดสัตว์ที่ป่วยสะสม รวม 73 ตัว แบ่งเป็น โคเนื้อ 72 ตัว โคนม 1 ตัว รักษาหายแล้ว 23 ตัว เป็นโคเนื้อ 22 ตัว โคนม 1 ตัว รวม คงเหลือสัตว์ป่วย จำนวน 50 ตัว

“ขณะนี้ยังไม่พบว่ามีสัตว์ตาย อย่างไรก็ตาม สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่ได้มีประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคโรคลัมปี สกิน ในโคและกระบือ ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ชนิดโค กระบือ หรือซากของสัตว์ดังกล่าว เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตโรคระบาดชั่วคราว เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย ท้องที่ชุมชนสุเหร่าศาลาลอย แขวงประเวศ เขตประเวศ ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2564 และท้องที่ 64/6 หมู่ที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 28 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่อื่นๆ ของกรุงเทพฯ” พล.ต.อ.อัศวิน กล่าว

ผู้ว่าฯ กทม.กล่าวว่า ในที่ประชุมมีความห่วงใยต่อเกษตรกรในพื้นที่ กทม.จึงได้กำชับผู้อำนวยการเขต 50 เขต โดยเฉพาะเขตชั้นนอก ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่รับทราบข้อมูลการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน และให้สังเกตอาการป่วยหรืออาการผิดปกติของโค กระบือ หากพบตุ่มบนผิวหนังของสัตว์บริเวณต่างๆ ของร่างกาย ภายในโพรงจมูก และช่องปาก สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง 14 แห่ง

“โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนกรกฎาคมนี้ มีวันสำคัญของชาวมุสลิม คือ วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา ซึ่งมักมีการเชือดสัตว์เพื่อแจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้าน จึงอาจมีการเคลื่อนย้ายสัตว์ข้ามพื้นที่เป็นจำนวนมาก จึงให้สำนักงานเขตเร่งประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับผู้นำชุมชน อิหม่าม และประชาชน งดการเคลื่อนย้ายสัตว์ หากจำเป็นให้ขออนุญาตจากผู้อำนวยการสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ก่อนทุกครั้ง รวมทั้งขอให้บริโภคเนื้อสัตว์ที่ผ่านการปรุงสุกเท่านั้น ไม่ควรรับประทานเนื้อสัตว์แบบดิบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ที่ป่วยหรือตายด้วยโรคต่างๆ” พล.ต.อ.อัศวิน กล่าว

เมื่อ 1 กรกฎาคม 64
ขอบคุณ
กรุงเทพมหานคร

White news

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook