เรากำลังตะวักกัล(มอบหมาย)ต่ออัลลอฮฺ หรือกำลังมักง่ายกันแน่?

ADMIN

อย่าให้คลัสเตอร์ใหม่(การระบาด)กลายเป็นสิ่งที่สังคมอื่นมองคนมุสลิมว่าไม่มีความรับผิดชอบ

อะไรคือการมอบหมาย(ตะวักกัล)ต่ออัลลอฮ์?

มีชายคนหนึ่งมาถาม ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ว่า ฉันควรที่จะผูกอูฐ แล้วทำการมอบหมาย(ตะวักกัล)ต่ออัลลอฮ์ หรือว่าฉันควรท่ีจะปล่อยอูฐไว้โดยไม่ผูกเชือกแล้วทำการมอบหมายต่ออัลลอฮ์แทน ท่านนบีตอบว่า “ท่านจงผูกมันแล้ว ทำการมอบหมาย(ตะวักกัล)ต่ออัลลอฮ์”

(สุนัน อัต-ติรมิซีย์ 5/668 หมายเลข 2517)

ในสมัยคอลีฟะห์ อุมัร อิบนุค๊อตฎ๊อบ ท่านได้เจอกับกองคาราวานหนึ่งจากเยเมน ที่กำลังเดินทางโดยไม่มีเสบียงอาหารใดๆนอกจากอูฐและคน
ท่านอุมัรถามว่า เกิดอะไรขึ้นกับพวกท่าน?

พวกเขากล่าวว่า เราคือคนที่มอบหมาย(ตะวักกัล)ต่ออัลลอฮ์ ท่านอุมัรจึงตอบกลับไปว่า” หามิได้ พวกท่านคือพวกมักง่าย การตะวักกัล(มอบหมาย)คือพวกท่านต้องเตรียมอาหาร เตรียมสเบียงปัจจัยต่างๆขึ้นอูฐก่อน แล้วจึงทำการมอบหมายต่ออัลลอฮ์

การป้องกันหรือทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างสุดความสามารถแล้วมอบหมายคือการตะวักกัลอย่างแท้จริง ไม่ใช่ไม่สนใจ ปล่อยปะละเลยจนเกิดฟิตนะห์ความวุ่นวาย แล้วปากพูดว่าฉันตะวักกัล แบบนี้ไม่ถูกต้อง

ไม่ว่าเรื่องใดๆ ทั้งการศึกษา อาชีพ สุขภาพ หรือชีวิตและทรัพย์สิน ทุกสิ่งทุกอย่าง อิสลามสอนให้มุสลิมทำการมอบหมายต่ออัลลอฮ์ทุกเรื่อง หลังจากเราพยายามสุดความสามารถแล้ว ก็ขึ้นอยู่กับพระประสงค์ของพระองค์

สถานการณ์ที่มีการเเพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก็เช่นเดียวกัน ต้องป้องกันตัวเองสุดความสามารถก่อน ตามด้วยการยาเก่นและมอบหมาย หากเรายังยาเก่นผิดที่ ตะวักกัลผิดทาง เราอาจเป็นคนที่ละทิ้งคำสั่งของอัลลอฮ์ไม่ใช่ปฎิบัติตามคำสั่งของพระองค์ ซึ่งการมอบหมายแต่ตัว โดยไม่ทำอะไรเลย แบบนี้คือการนำหายนะมาสู่ตัวเองและสร้างความเสียหายต่อผู้อื่นรวมทั้งสังคมโดยรวม

#Pageรู้จักมุสลิมรู้จักอิสลาม เรียบเรียง

รู้จักมุสลิม รู้จักอิสลาม

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook