เตรียมเปิดปอเนาะ โรงเรียนศาสนบำรุง อ.จะนะเป็นโรงพยาบาลสนาม หลังผู้ป่วยเพิ่มต่อเนื่อง

ADMIN

SOUTH : เตรียมเปิดปอเนาะ โรงเรียนศาสนบำรุง อ.จะนะเป็นโรงพยาบาลสนาม หลังผู้ป่วยเพิ่มต่อเนื่อง

เมื่อวันที่26 มิย.ที่โรงเรียนศาสนบำรุงอ.จะนะจ.สงขลา (ปอเนาะบาบอยีและห์ จะนะ) นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจะนะได้เดินทางไปที่โรงเรียนศาสนบำรุง ซึ่งตั้งอยู่ในตัวอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาเพื่อพูดคุยกับผู้บริหารโรงเรียน
บาบาฮุสนี บินหะยีคอเนาะ ครอบครัว และกรรมการ มัสยิดเพื่อปรึกษาที่จะขอใช้สถานที่โรงเรียนเปิดเป็นโรงพยาบาลสนาม

นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ กล่าวว่าเนื่องจากในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลจะนะมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิดอย่างต่อเนื่องและมีผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัวอีกจำนวนมากซึ่งทางโรงพยาบาลจะนะไม่สามารถรองรับผู้ป่วยได้อีกต่อไปจึงต้องเปิดโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้วเพื่อรองรับผู้ป่วยเข้ามาทำการดูแลและรักษาวันนี้จึงได้มาปรึกษากับ ทางผู้บริหารโรงเรียนศาสนบำรุง และกรรมการมัสยิดโดยให้เหตุผลว่าจำเป็นต้องเปิดโรงพยาบาลสนามเพิ่มเพื่อรองรับผู้ป่วยทางโรงเรียนและกรรมการมัสยิดก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมากโดยบอกว่ายินดีให้ใช้โรงเรียน ตามที่ทางโรงพยาบาลต้องการที่จะใช้พื้นที่

นพ.สุภัทร กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อทางผู้บริหารโรงเรียนและกรรมการมัสยิดยินยอมหลังจากนี้จะต้องทำความเข้าใจชี้แจงกับชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เพราะอาจจะมีความกังวล ประเด็นความปลอดภัยก็ต้องชี้แจง ข้อเท็จจริงทางการแพทย์ มาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับชุมชน

ประเด็นสำคัญภารกิจการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งราชการชุมชนประชาชนทั่วไป ถึงจะป้องกันและหยุดการแพร่ระบาดได้ ทุกภาคส่วน ต้องไม่ ผลักภาระให้บุคลากรทางการแพทย์หรือกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดทำงานโดยขาดความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ถ้าเป็นเช่นนั้นจะไม่สามารถที่จะหยุดการแพร่ระบาดลงได้

ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลเมื่อพี่น้องประชาชนติดเชื้อ หรืออยู่ในภาวะกลุ่มเสี่ยงก็ต้องได้รับการดูแลรักษา ต้องมีสถานที่รองรับ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเร่งด่วนคือต้องมีโรงพยาบาลสนามเพิ่มขึ้น โรงเรียนศาสนบำรุงซึ่งอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลจะนะจะสะดวกสำหรับการดูแลรักษาจากบุคลากรทางการแพทย์

และชุมชนเองที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหากเข้ามาอยู่ในโรงพยาบาลสนามก็ไม่ต้องไปอยู่ไกลบ้านก็น่ายินดีที่ทางโรงเรียนให้ความร่วมมือ ต้องขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนและกรรมการมัสยิดทุกท่าน

ขอบคุณ
สื่อเถื่อน ข่าว
Shukur Dina

https://www.facebook.com/1245604111/posts/10226233916814771/?d=n

White news

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook