อ่านซูเราะห์นี้ 10 ครั้ง ปราสาทราชวัง 1 หลัง จะถูกสร้างให้เขาในสวนสวรรค์

ADMIN

จากหะดีษเศาะเฮียะหฺ ในบันทึกของอิมามอะหฺมัด

ท่านนบีมุฮัมมัด ซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่า

“ใครก็ตามที่อ่าน”กุลฮุวัลลอฮุอะฮัด”

(ซูเราะฮฺอัลอิคลาศตั้งแต่ต้นจนจบ) 10 ครั้ง

อัลลอฮฺตะอาลาจะทรงสร้างปราสาทราชวังให้เขา 1 หลังในสวนสวรรค์”

ท่านอุมัร อิบนุลค๊อฏฏ็อบ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุนั่งฟังท่านนบีมุฮัมมัด ซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวเช่นนั้น จึงได้ถามว่า

“ถ้าเราจะอ่านให้มากกว่านี้จะได้ไหมครับ ?”

ท่านท่านนบีมุฮัมมัด ซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอบว่า

“แท้จริงอัลลอฮฺทรงให้ได้มาก

และทรงให้อย่างดีด้วย”

#อามีน

Muslimah life

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook