มัสยิด Ali Kuscu ในอิสตันบูล ได้รับการรับรองระดับสากลให้เป็นมัสยิดสีเขียว(รักษาสิ่งแวดล้อม)​

ADMIN

เป็นครั้งแรก.. มัสยิดในนครอิสตันบูลได้รับการรับรองระดับสากลให้เป็นมัสยิดสีเขียว(รักษาสิ่งแวดล้อม)​

มัสยิดแห่งหนึ่งในเมืองอิสตันบูลของตุรกี ได้รับการรับรองระดับ Gold-level Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) ซึ่งเป็นระบบจัดอันดับอาคารสีเขียวระดับสากลที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย

มัสยิด Ali Kuscu ของสนามบินอิสตันบูลได้รับการยอมรับว่าเป็นมัสยิดที่ได้รับการรับรอง LEED ระดับทองแห่งแรกของโลกโดยสภาอาคารสีเขียวแห่งสหรัฐอเมริกา (USGBC)

จากการประเมินอาคารตามเกณฑ์ต่างๆ เช่น ประสิทธิภาพการใช้น้ำ ความยั่งยืน พลังงานและบรรยากาศ วัสดุและทรัพยากร คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร นวัตกรรม ที่ตั้งและการขนส่ง และกระบวนการบูรณาการ

ระบบที่ใช้พลังงานทั้งหมดในมัสยิดได้รับการตรวจสอบ และพบว่าสอดคล้องกับเกณฑ์ประสิทธิภาพเป้าหมายระหว่างการประกอบและการใช้งาน
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานได้รับการจัดลำดับความสำคัญในระบบแสงและระบบกลไกที่ใช้ในมัสยิด และการออกแบบช่วยให้สามารถใช้แสงได้เต็มที่
ในขณะเดียวกัน ขยะจากการก่อสร้างของมัสยิดส่วนใหญ่ถูกนำกลับมาใช้ใหม่ ในขณะที่ขยะในประเทศและขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ทั้งหมดที่ผลิตได้ในระหว่างการก่อสร้างได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

อาคารที่ได้มาตรฐานจะได้รับใบรับรองเงิน ทองคำ หรือแพลตตินั่มโดยพิจารณาจากคะแนนตามเกณฑ์ต่างๆ

ที่มา : https://www.aa.com.tr/en/turkey/in-a-first-istanbul-mosque-gets-international-green-certification/2270798

ดาบแห่งอัลเลาะห์ แอนตี้ไซออนิสต์